Kontakty

Sídlo a korespondenční adresa
Národní galerie Praha
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 220 397 211
E-mail: palackinskych@ngprague.cz
IČ: 00023281
ID datové schránky: wx3j85b

Infocentrum NGP 
Národní galerie Praha, Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Denně mimo pondělí 1018 hod.
Tel.: (+420) 224 301 122
E-mail: info@ngprague.cz

Podatelna
Národní galerie Praha, palác Kinských
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Úřední hodiny: po–čt 8–16.15 hod., pá 8–15 hod.

Tisková mluvčí
Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.
NGP – palác Kinských
Tel.: (+420) 728 301 377
E-mail: tereza.jezkova@ngprague.cz

 

Vedení Národní galerie Praha

Generální ředitel
doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Kabinet generálního ředitele
Mgr. Eva Giese, kancléřka

Sekce evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu
Mgr. Eva Balaštíková, ředitelka sekce

Sekce prezentace, marketingu a komunikace
PhDr. Veronika Wolf, ředitelka sekce

Sekce vědy, výzkumu a vědeckých informací
Dr. Evelyn Reitz, ředitelka sekce

Sbírky

Sbírka starého umění
ředitel sbírky: Marius Winzeler
NGP – Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 233 090 537
E-mail: marius.winzeler@ngprague.cz

Sbírka umění 19. století a klasické moderny & Sbírka moderního a současného umění
ředitel sbírky: Otto M. Urban
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 138, (+420) 224 301 803 (sekretariát)
E-mail: otto.urban@ngprague.cz

Sbírka grafiky a kresby
ředitelka sbírky: PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
NGP – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 220 397 249
E-mail: alena.volrabova@ngprague.cz

Sbírka umění Asie a Afriky
ředitelka sbírky: Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
NGP – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 220 397 221
E-mail: marketa.hanova@ngprague.cz

Kurátor speciálních projektů
Adam Budak
NGP – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 778 528 605 
E-mail: adam.budak@ngprague.cz

Další kontakty

Odbor vztahů s veřejností a propagace
Mgr. Tereza Ježková, Ph.D., vedoucí
NGP – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 728 301 377
E-mail: tereza.jezkova@ngprague.cz

Mezinárodní vztahy a partnerské programy
Lydie Raszková, vedoucí
NGP – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 773 762 547
E-mail: lydie.raszkova@ngprague.cz

Oddělení vzdělávání
vedoucí: Mgr. et MgA. Oldřich Bystřický
Tel.: (+420) 224 301 201 
E-mail: oldrich.bystricky@ngprague.cz

Ediční oddělení
Mgr. Ivan Hartmann, vedoucí
NGP – Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 220 517 873
E-mail: ivan.hartmann@ngprague.cz

Výstavní odbor
Jana Šmídmajerová, vedoucí
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 
Tel.: (+420) 724 501 537
E-mail: jana.smidmajerova@ngprague.cz

Obchodní odbor
PhDr. Marek Novobílský, vedoucí 
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 602 421 222
E-mail: marek.novobilsky@ngprague.cz

Knihovna
PhDr. Martina Horáková, vedoucí
NGP – Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1
Tel.: (+420) 233 090 534
Hodiny pro veřejnost: úterý, středa, čtvrtek 9.30–17 hod., pátek 9.30–16 hod.
E-mail: martina.horakova@ngprague.cz

Restaurátorské oddělení
Adam Pokorný, pověřen vedením
NGP – Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 221 879 251

Všeobecná účtárna
Renata Schönová
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 315
E-mail: renata.schonova@ngprague.cz

Hospodářská správa
vedoucí: Pavel Toušek
NGP– Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 085
E-mail: pavel.tousek@ngprague.cz

Zaměstnanecké oddělení
Ing. Alice Ušelová, vedoucí
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 294
E-mail: hr@ngprague.cz

Pronájmy budov NGP
Martin Pechanec
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 243
E-mail: martin.pechanec@ngprague.cz

Aneta Volná
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 282
E-mail: aneta.volna@ngprague.cz

Registr
Zápůjčky děl se sbírek NGP
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 218
E-mail: registr@ngprague.cz

Valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3, Praha 1
Tel. (lektorské odd.): (+420) 224 301 003
Tel. (pokladna): (+420) 257 073 136

Oddělení vzdělávání

Klášter sv. Anežky České
Schwarzenberský palác
Šternberský palác
Veletržní palác
Palác Kinských
Salmovský palác

Kontakty

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…