Umění 19., 20. a 21. století


Místo konání: Veletržní palác

Přehled pater

1. patro

UZAVŘENO Mezinárodní umění 19. a 20. století

2. patro

České moderní umění 1930—současnost
sbírková expozice

3. patro

UZAVŘENO Francouzská sbírka a České moderní umění 1900—1930
Nová expozice od 28. 10. 2018 

4. patro

České moderní umění 1850—1930
sbírková expozice 

Konec zlatých časů
Gustav Klimt, Egon Schiele & vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze

část patra uzavřena — díla Františka Kupky momentálně nejsou vystavena
(Opět budou k vidění na výstavě František Kupka 1871–1957 od 7. 9. Valdštejnské jízdárně)

Umění 19., 20. a 21. století

Veletržní palác představuje unikátní soubor českého i zahraničního moderního a současného umění. Plocha o velikosti 13 500 m2 představuje více jak dva tisíce uměleckých děl. Sbírka francouzského a evropského umění, obsahující jedinečná díla nejzvučnějších jmen jako Pablo Picasso, Georges Braque, Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Gustav Klimt a mnohých dalších, je sama o sobě pojmem. Postupné budování této kolekce mělo zásadní podíl na formování české novodobé kultury a výtvarného myšlení. Rozsáhlá expozice českého umění 20. a 21. století je koncipována s důrazem na tvorbu klíčových uměleckých osobností a na konfrontaci jednotlivých směrů a vývojových tendencí. České umění je osvětleno v těch kvalitách, které zakládají jeho světovost a současně ukazují specifika výtvarné kultury vzniklé v srdci Evropy. Obraz doby dokreslují ukázky architektury, nábytku, uměleckého řemesla, designu a scénografie. Nechybí ani fotografie, kresby a grafiky, soustředěné v grafických kabinetech. Dalším magnetem jsou krátkodobé výstavy nejrůznějšího tématického zaměření. Ve sféře současného umění je cílem zrcadlit co nejširší spektrum současných snah a trendů.

Mezinárodní umění 19., 20. a 21. století

Sbírky mezinárodního umění Národní galerie v Praze zahrnují díla předních světových osobností výtvarného umění. Kolekce zahrnuje rozsáhlý soubor tvorby rakouských a německých umělců – Gustava Klimta, Egona Schieleho či Oskara Kokoschky, Augusta Brömseho či Emila Orlika. V souboru vynikají expresivní díla Edvarda Muncha či ruská avantgarda zastoupená Aristarkhem Lentulovem a Robertem Falkem. Soubor španělských umělců je reprezentován malbou Joana Miróa, Antoniho Tàpiese či Antoniho Clavé.

Součástí souboru je i proslulá Francouzská sbírka, jejíž počátky sahají až do 20. let 20. století. Tehdy se na jejím vzniku podílely přední politické a kulturní osobnosti včetně prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka a Vincence Kramáře. Kolekce představuje  významný soubor děl Augusta Rodina, Eugena Delacroixe, francouzských krajinářů Camilla Corota, Theodora Rousseaua, impresionistů Clauda Moneta, Camilla Pissarra, Augusta Renoira i umělců, kteří otvírali cestu modernímu umění: Paula Cézanna, Paula Gauguina, Vincenta van Gogha či George Seurata. Dále pak unikátní kubistická díla Pabla Picassa, Georgese Braqua či tvorbu umělců působících v Paříži – Marca Chagalla, Pierra Bonnarda či Maurice de Vlamincka.

České umění od modernismu po současnost

Příběh českého moderního umění začíná zrodem v polovině 19. století. Jeho vývoj sleduje sbírka prostřednictvím silných uměleckých generací i osobností – realistů Viktora Barvitia a Karla Purkyně, generace Národního divadla – Františka Ženíška, Josefa Václava Myslbeka, Vojtěcha Hynaise – i tvůrců secesně-symbolistních – Alfonse Muchy, Maxe Pirnera či Františka Bílka. Zakladatelskou generaci moderního umění reprezentují Antonín Slavíček, Jan Preisler či Max Švabinský. Jednou z nejvýznamnějších částí expozice je pak nejucelenější kolekce děl Františka Kupky na světě, zachycující jeho cestu od symbolismu k abstrakci.

Příběh českého umění pokračuje prezentací avantgardních skupin tzv. generace Osmy a Skupiny výtvarných umělců – tvorby Emila Filly, Bohumila Kubišty, Antonína Procházky, Otakara Kubína nebo Otty Gutfreunda. Kubismus je představen také v architektuře a designu. Reprezentativními soubory je představeno dílo umělců skupiny Tvrdošíjní – Jana Zrzavého, Václava Špály, Josefa Čapka a Rudolfa Kremličky.

Českou výtvarnou tvorbu po roce 1930 reprezentují díla Jindřicha Štýrského, Toyen, Františka Janouška, Josefa Šímy, Zdeňka Pešánka, Skupiny 42, Zdenka Rykra, Aléna Diviše, Mikuláše Medka či Zbyňka Sekala. Expozice mapuje i umělecké tendence od 60. let do současnosti – Informel, Akční umění, Novou citlivost i postmodernu.

Cykly současného umění

Přízemí Veletržního paláce, vyjma Velké dvorany, po celý rok přístupné zdarma, představuje periodické projekty současného umění.

Moving Image Department – prostor pro pohyblivý obraz prezentující umělecká díla využívající technologie nových médií
Introducing – komorní prostor prezidentského salonku jako místo nejmladší umělecké generace
Poetry Passage – funkcionalistické schodiště jako trojrozměrná báseň

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00.

Vstupné
Základní150 Kč
Snížené80 Kč
Pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let vstup zdarma.
Adresa
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Doprava
Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí
Fotografie
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…