Tiché hory vyprávějí- dílo současného taiwanského malíře Sü Kuo-chuanga


Datum konání: 10.10.2004 - 02.01.2005

vstupné základní: 40,- Kč
snížené: 20,- Kč

Sbírka orientálního umění NG v Praze pořádá v termínu 10. 10. 2004 – 2. 1. 2005 výstavu děl současného taiwanského malíře Sü Kuo-chuanga (v původní taiwanské transkripci Hsu Kuo-huanga). V sálech krátkodobých výstav ve druhém patře zámku Zbraslav se návštěvníkům představí čtyřicet děl tohoto autora. Většinu z nich tvoří tušové krajinomalby, setkáme se zde však i s několika zátišími v žánru „květiny a ptáci“ a s kaligrafiemi krátkých sloganů nebo delších textů básní. Vystaveny jsou všechny tradiční formáty maleb – závěsné svitky, podélné svitky, listy vlepené do alba, volné listy i vějíře.

Tušová krajinomalba je jedním z nejvýznamnějších žánrů čínského malířství. I ve druhé polovině 20. století najdeme osobnosti, které navazují na tisíc let starou tradici zachycení krajiny jakožto jedinečného celku, charakterizovaného určitým poměrem přírodních sil na straně jedné a prostoru pro vyjádření osobních pocitů, myšlenek a nálad na straně druhé. Jedním z malířů, kteří podstoupili náročnou cestu poznávání a dokonalého osvojení principů a postupů literátské krajinomalby je taiwanský umělec Sü Kuo-chuang.

Narodil se roku 1950 ve městě Ťi-lung na severu Taiwanu, vystudoval umělecký design na Státní akademii výtvarných umění a malbu u mistrů Tchao I-ťinga a Ťiang Čao-šena. Zvláště pan Ťiang, jeden z nejvýznamnějších taiwanských malířů a znalců starého umění své doby, měl na jeho tvorbu výrazný vliv a vedle vlastního uměleckého projevu ho vedl i při studiu historie čínského malířství. Sü Kuo-chuang také jako pravý čínský vzdělanec procestoval slavná místa jak na Taiwanu, tak na čínské pevnině a svůj záběr rozšířil i o některé oblasti evropské či americké.

Jeho vyobrazení krajin jsou v souladu se zásadami literátské krajinomalby osobitými subjektivními reakcemi na viděné scenerie. Vyznačují se především mistrnou technikou práce se štětcem a tuší, již autor získal dlouholetým studiem a kopírováním děl starých mistrů. Jemné barvy prostupující některé výjevy jim dodávají klidnou meditativní atmosféru, ještě obohacenou významem poetických nápisů, které malbu doprovázejí. Ty jsou vyvedeny v různých kaligrafických stylech – od archaického pečetního nebo úřednického písma po standardní a konceptní varianty běžného stylu, jejichž perfektní zvládnutí se od vzdělaného tvůrce očekává. Za pozornost stojí i užití celé řady pečetí, na nichž jsou vyryta autorova jména včetně krátkých hesel, případně veršů vystihujících určitou náladu nebo postoj. Výběr a umístění pečetí na konkrétní dílo jsou samy o sobě značně komplikovanou otázkou, jejíž elegantní vyřešení bývá vysoce ceněno.

K výstavě vychází katalog s texty malíře a kurátorky. Přiblíží jak obecnější kontext čínské a taiwanské malby 20. století, tak mistrův přístup ke studiu malby a vlastní umělecké tvorbě. Zajímavostí projektu je skutečnost, že pan Sü Kuo-chuang, který je nejen malířem, ale i odborníkem na staré čínské malířství a bývalým kurátorem Národního palácového muzea v Taipei, je právě v době zahájení výstavy přítomen v Praze. Na pozvání Ťiang Ťing-kuovy nadace při Karlově univerzitě zde přednese dvanáct přednášek o dějinách malířství dynastie Sung (960–1279). Naskýtá se tak vzácná příležitost k setkání nejen s jeho dílem, ale i s autorem samotným. (V případě zájmu ze strany médií je možno domluvit i osobní interview.)

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Pátek
Sobota
Neděle

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…