Tance a slavnosti 16.-18. století


Datum konání: 12.12.2008 - 03.05.2009

Autorka a kurátorka: Andrea Rousová

Výstava na téma tance a s ním spojených slavností ve výtvarném umění je ojedinělým projektem, který dosud nebyl ve světě uveden. Zvolená období od renesance po baroko a rokoko patří mezi nejatraktivnější nejen z hlediska vývoje motivu tance v umění, ale i tance samotného. Výstava prezentuje nesmírnou šíři rozmanitého výtvarného materiálu, který zachycuje tanec v jeho různých typech a formách. Do kontrastu je záměrně postaven oddíl pojednávající o dvorském tanci, jenž souvisí především se slavnostmi jako maškarní plesy, taneční vystoupení na divadle a další, a tanci z prostředí venkova spjatými např. s oslavami na posvícení. Kromě maleb jsou vystaveny také hudební nástroje, kostýmy, divadelní rekvizity, vějíře, grafika, sklo, porcelán, taneční příručky a další dobové tisky. Výstavu doprovází četná živá taneční vystoupení pořádaná přímo v prostoru výstavního sálu a přednášky s ukázkami historického tance (viz doprovodné programy níže).

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…