Poetry Passage#2


Datum konání: 06.02.2016 - 05.06.2016
Místo konání: Veletržní palác

Zatímco Poetry Passage#1 se (s Francem „Bifo“ Berardim) zaměřila na zkoumání role poezie jakožto „skrytého zdroje, který nám umožňuje přesun od jednoho paradigmatu k jinému“, Poetry Passage#2 se (s Gillesem Deleuzem) zabývá schopností poezie vytvářet smysl a (s Paolem Virnem) úvahami o jazyce jakožto transindividuální realitě, která vždy předem předpokládá veřejnou výměnu. Italský filozof a sémiolog je toho názoru, že lidský druh nesestává ze samostatných jedinců, a to právě proto, že má schopnost řeči; lidský druh je tak pro každé lingvistické vystoupení jevištěm i hledištěm.

Celkově vzato Poetry Passage#2 zapadá do všeobjímajícího zkoumání politiky velkorysosti a vytváření kolektivního hlasu, jemuž se bude Národní galerie věnovat v roce 2016. Grandiózní funkcionalistické schodiště Veletržního paláce poslouží jako prostor pro prezentaci fotografického díla Jiřího Thýna (1977, Česká republika), performativní vizuální poezie Heinricha Dunsta (1955, Rakousko) a kinematografické úvahy o čtení Alejandra Cesarca (1975, Uruguay/USA), který se ve svém nejnovějším díle „Allegory, or the Perils of the Present Tense“ (Alegorie aneb nebezpečí přítomného času, 2015) zaobírá „náhlostí jazyka“.

Kromě toho se v rámci Poetry Passage#2 představí také výtečná taneční společnost Le gens d’Uterpan (Francie), která se vyznačuje site-specific choreografií, jež se obrací k publiku a podmaňuje si prostor. Jedná se o další pokus prozkoumat rozostřenou hranici mezi jednáním (prattein) a tvorbou (poiesis) a podrobit Aristotelovu Etiku Nikomachovu a Wittgensteinovu Filozofickou gramatiku opakovanému přehodnocování v souvislosti s naturalistickou virtuozitou performativního umělce a jazykem jako přechodovým fenoménem.

„Co byrokratického by ještě mohlo být v těchto fantastických strojích, jimiž jsou lidé a básně? Stačí se trochu rozptýlit, a hned dokážeme žít na povrchu, napínáme kůži jako na bubnu a začíná ‚velká politika‘. Prázdné místo, jež není ani pro člověka, ani pro boha: singularity, jež nenáleží ani obecnému, ani individuálnímu, ani osobnímu, ani univerzálnímu; toto vše prochází skrze cirkulace, skrze ozvěny, události, v nichž je více smyslu a svobody, skutečnosti, než by byl člověk schopen vysnít a bůh uchopit. To je úkol dneška: pustit do oběhu prázdné místo, nechat promlouvat před-individuální, a nikoli osobní singularity, stručně řečeno – produkovat smysl.“  (z Logika smyslu, Gilles Deleuze)

Vystavující umělci: Jiří Thýn, Heinrich Dunst, Alejandro Cesarco

Kurátor: Adam Budak

---

Heinrich Dunst, "A  B out A  sentenCe", performance
Grand Opening, Veletržní palác, 5. 2. 2016 19:30 

Performance začíná mimo jiné na následujícím bodě: mezi aktem mluvy a konceptem jazyka existuje diference. Něco jako potenciálnost a nedostižitelnost.  Jak lze tuto diferenci zefektivnit a zviditelnit?

a) Výše zmíněná práce ukazuje vznik, resp. model vznikající věty skládající se ze slov v prostoru (tj. objem). A to performativním aktem individuální mluvy. Případně i za podmínky poruchy (jazykové vady).

b) Toto individuální vytváření věty se vztahuje na průmyslově zhotovená růžová písmena včetně jejich objemů. A vztahuje se současně na objem Rodinovy sochy.

c) Minimální nástěnný text skládající se ze tří slov zrcadlí písemnou rovinu.
 

objem

balzac

objekt B

Tento zkratkovitý text by byl umístěn asi nejlépe vedle velkého písmena, přičemž horní dvě slova jsou přeškrtnuta. Práce tudíž navrhuje určité signifikantní body a analogie v prostoru muzea, které však vystupují oddělené od sebe a nejsou zpětně převeditelné do totality nahlížení. Mezi produkcí a představením průmyslově zhotovených písmen a produkcí jakož i předvedením možné věty zeje mezera.

Tuto pasáž lze chápat jako určitou podobu posunu mezi kódy reprezentace a dotyčných pojmů, např. produkce, objem, slovo, mluvení, jazyk, skulptura, tělo, plocha, prostor, místo, vidění, říkání atd. Pozorovatel tohoto aktu mluvení vidí něco, co mluvčí v okamžiku mluvení nedokáže sdělit. Pohled nebo vytváření věty nebo objemu, který NYNÍ v okamžiku mluvení vstupuje po schodech do prostoru.

---

Tiskovou zprávu naleznete ke stažení zde

Doprovodný program k výstavě:

úterý 26. 4., 18.00, Veletržní palác:  
Artist Talk s Jiřím Thýnem
Setkání s českým umělcem Jiřím Thýnem, který ve své práci ohledává možnosti fotografie a testuje hranici mezi fotografovaným a viděným. 

Více o projektu Artist Talk zde.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00.

Vstupné
Adresa
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Doprava
Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí
Fotografie
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…