Podivuhodní tvůrci snů I. – Puvis de Chavannes, Redon, Gauguin


Datum konání: 21.07.2015 - 25.10.2015
Místo konání: Veletržní palác

Komorní výstava představuje kolekci symbolistní kresby a grafiky –v  první části díla z 80. a 90. let 19. století od výjimečných francouzských umělců. Přechod k symbolismu předznamenávají kompoziční kresby nástěnných maleb, jejichž autorem je Pierre Cécile Puvis de Chavannes (1824–1898), které jsou mnohem expresivnější a dynamičtější než definitivní tvar linií na jeho obrazech, a litografie snového mága Odilona Redona (1840–1916). Tematicky je doplňují grafické listy Paula Gauguina (1848–1903), jenž se nechal ovlivnit Puvisovou bezprostředností, citovostí a zjednodušenou kresbou.

Symbolismus se rozvinul počátkem 80. let 19. století ve francouzské poezii a rychle se rozšířil i do dalších uměleckých oblastí v celé Evropě. Stal se spojovacím článkem mezi výtvarným uměním a filozofickými, vědeckými a literárními směry. Tehdejší výtvarné umění nepředstavovalo jednotný styl. Probíhala duchovní obroda umění reflektujícího určité emoce či myšlenky. Symbolismus se vyvíjel paralelně a byl reakcí na impresionismus a realismus. Nová umělecká generace se zaměřovala na zachycení složitých duševních stavů a nálad pomocí uměleckých symbolů, které byly přenášeny prostřednictvím barev, linií a kompozic jako syntéza formy a pocitů, reality a subjektivního prožitku. Symbolisté nacházeli inspirační zdroje jak v literárních příbězích a dobové poezii, tak ve fantaskních a snových představách a vizích, mystických zážitcích, okultismu, exotismu a erotismu. Zajímali se o témata z oblasti mytologie, klasické antiky i ze současnosti. 

Grafický kabinet, 3. patro, Veletržní palác

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00.

Vstupné
Adresa
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Doprava
Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí
Fotografie
Kurátor
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…