Pod povrchem prázdnota: Intervence v expozici Umění Asie


Datum konání: 03.06.2016 - 04.09.2016
Místo konání: Palác Kinských

Národní galerie v Praze se ve spolupráci s International Shakuhachi Festival Prague (ISFP) představuje ve stálé expozici Umění Asie v paláci Kinských artefakty spojené s tradiční japonskou hudbou a hrou na flétnu šakuhači.

Do sálu japonské malby a grafiky jsou doplněny ukázky různých typů fléten šakuhači spolu s jejich rentgenovými snímky. Expozici kromě dobových japonských dřevořezů doplňuje i rozměrná současná kaligrafie, jenž vznikla ve spolupráci Vlastislava Matouška, etnomuzikologa, hudebního skladatele a zakladatele ISFP, a mistra kaligrafie Izana Ogawy. K vidění jsou rovněž videoakustické ukázky spojené s výrobou flétny šakuhači a hrou na ni. V sále japonského dekorativního umění jsou umístěny předměty zapůjčené ISFP, které ilustrují život zenových mnichů komusó praktikujících meditační hru na šakuhači: kněžské roucho, meditační kukla tengai či dýka.

Šakuhači je flétna starobylého původu – jejího předchůdce lze hledat již v instrumentáři starověké Číny. Do Japonska byla importována v 8. století společně s hudbou čínského dvora dynastie Tchang (618–907 po Kristu). Z tohoto období se dodnes dochovalo devět nástrojů, přičemž expozice Národní galerie v Praze představuje kopii jednoho z nich. Flétny měly šest hmatových otvorů, byly rovné a kromě bambusu byly vyráběny také z minerálů či slonoviny.

V následujících staletích lze v Japonsku dohledat několik variant, jimiž šakuhači spěla ke své současné podobě. Nejvýznamnější z nich je spojena se zen-buddhistickou sektou Fuke a jejími mnichy komusó a je tudíž označována jako fuke nebo komusó šakuhači. Flétna je v tomto případě využívána k meditování zvanému fuke zen, kdy je tvář meditujícího zakrytá pod kuklou tengai.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00.

Vstupné
Adresa
Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Doprava
Metro A - Staroměstská
Metro A, B - Můstek
Tram 2, 17, 18 - Staroměstská
Tram 17 - Právnická fakulta
Bus 194 - Staroměstská
Fotografie
Přiložené soubory
tz-ng_narodni-galerie-v-praze-predstavuje-telo-i-dusi-fletny-sakuhaci.doc (TZ NG_Národní galerie v Praze představuje tělo i duši flétny šakuhači)
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…