Petr Písařík - Milan Perič


Datum konání: 28.10.2005 - 09.04.2006

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, respirium mezaninu

Výstavu pořádá Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění ve spolupráci s galerií Vernon.

Koncepce výstavy: Tomáš Drahoňovský, Helena Musilová, Milan Perič, Petr Písařík
Grafická úprava tiskovin: Jan Šerých

Prostory respirií ve Veletržním paláci jsou tradičně určeny výstavám, které mapují naši aktuální výtvarnou scénu a jednotlivé autory představují často v neobvyklých vazbách a kombinacích. Přestože je tvorba dvou absolventů AVU – Petra Písaříka a Milana Periče – prezentovaných v respiriu mezaninu na první pohled značně odlišná, oba autory spojuje šíře přístupů – oba jsou malíři, sochaři a tvůrci instalací, jejichž díla jsou někdy obtížně zařaditelná do jedné „škatulky“.

Petr Písařík, žák Kolíbalova ateliéru na Akademii, člen sociálně objektové skupiny Pondělí, existující na přelomu 80. a 90. let, se vždy soustředil na fascinující svět současné módy a množství značkových (i bezcenných) předmětů, které nás obklopují (např. v sérii obrazů zpracovávající známé iniciály a logotypy ‑ Adidas, Hugo Boss aj. z 2. poloviny 90. let), a překvapoval naprosto neobvyklým způsobem výtvarného vyjadřování. Průběžně se věnuje vytváření „krásných“ prostorových objektů a výrazně barevných, abstrahujících obrazů.

Výstava připravená pro respirium mezaninu Veletržního paláce, který v instalaci hraje také podstatnou roli, představuje zejména objekty-předměty denní potřeby (vytvořené z hraček, suvenýrů a jiných běžných předmětů), jako lustry, lampičky, květináče, tašky... Písaříkovy objekty reflektují vizuální podobu či vizuální chaos současné/konzumní společnosti, kromě toho v nich cítíme ohlas meziválečné avantgardy – dadaismu, Devětsilu, prací Zdenka Rykra či Zdeňka Pešánka. Přestože jde o zdánlivě banální díla pouze si pohrávající s předměty popkultury, jemně humorné či lépe ironizující objekty ukazují naši zaujatost věcmi, které vlastně k ničemu nepotřebujeme.

Tvorba Milana Periče, malíře, sochaře, konceptuálního výtvarníka, básníka i performera, člena sdružení Svárov, těsně souzní s náplní programu intermediální školy AVU, kde „záleží především na volbě vyjadřovacích prostředků, [...] jde zejména o jejich netradiční výběr, a to nejen z médií již začleněných v oblasti umění, ale z prostředků veškerého typu. Předpokládáme tu neexistenci hranic mezi takzvanou uměleckou a neuměleckou oblastí. Hlavním (a vlastně jediným) kritériem při výběru prostředků je snaha o maximum výrazu a o vícepolohovost.“ Během 80. let se Perič věnuje zejména malbě obrazů (cyklus Andělé posledního soudu), od 90. let i vytváření instalací, objektů a performancí (Transmutace, instalace Havrani aj.). Nejvýznamnějším počinem té doby jsou však tzv. „svárovské konfrontace“ (první 1986), konající se na statku Peričovy rodiny, které se svým složením a bohatou účastí nezávislých umělců staly jednou z výrazných akcí tehdejšího undergroundu.

Výstava v respiriu mezaninu představuje obrazy převážně z posledních let; dominujícím prvkem jsou cykly Démonů a Kristus a antikrist. Portréty imaginárních postav jsou jednotné v proporcích (vždy je zachycena hlava) a rozdílné v barevnosti, stínování a tvarové různosti. Řazení různých obrazových typů odhaluje podstatný motiv postmoderní doby: „jedno téma podané různými způsoby“. Dalším vystaveným souborem jsou plátna z cyklu Houbičky (2003‑2004), v nichž se mísí aktuální příklon k obyčejným věcem, zájem o detail, odhalující nečekané souvislosti s populárním tématem „houbiček“ – alternativním prostředkem k pronikání do „jiných světů“.

Oba autoři patří mezi uznávané výtvarníky, plně etablované na zdejší umělecké scéně, kteří se účastnili či připravili celou řadu kolektivních i autorských prezentací.

Petr Písařík
Narozen: 1968 Jindřichův Hradec
Vzdělání:
1983‑1987 Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště
1987‑1994 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Stanislav Kolíbal)
Působí jako výtvarník ve svobodném povolání.

Milan Perič
Narozen: 1957 Praha
Vzdělání:
1986‑1987 Akademie výtvarných umění v Praze, krajinomalba (prof. Jiří Karmazín) 
1990‑1993 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér intermediální tvorby (prof. Milan Knížák)
Od roku 1995 působí jako asistent ateliéru intermediální tvorby Milana Knížáka na AVU.

Vstupné:
Základní: 50 Kč
Snížené: 20 Kč

Otevírací doba:
Denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…