Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby NG v Praze


Datum konání: 01.06.2008 - 30.09.2008

 II. ITALSKÁ RENESANCE A MEZINÁRODNÍ MANÝRISMUS

kurátorky Alena Volrábová, Michaela Brixová, Blanka Kubíková, Anna Rollová

U příležitosti otevření expozice ve Schwarzenberském paláci připravila Sbírka grafiky a kresby Národní galerie v Praze krátký výstavní cyklus prezentací mistrovských děl ze svého souboru od nejstarších prací až po konec 18. století. Ve třech etapách, vždy v délce tří měsíců, se návštěvníkům představí výběr nejvýznamnějších kreseb a grafických listů z fondů galerie. Druhá část cyklu představí divákům vzácná díla významných představitelů italské renesance a mezinárodního manýrismu (Mantegna – škola, Parmigianino, Salviati, Federico Zuccari, Hendrick Goltzius, Bartholomaeus Spranger, Hans von Aachen ad.). K výstavám vyjde reprezentativní katalog 100 +1: Mistrovská díla ze Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze od středověku do konce 18. století, ve kterém budou publikovány kresby a grafiky představené na těchto výstavách.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Sobota
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy