Marcantonio Raimondi, slavný grafik „božského“ Raffaela


Datum konání: 14.09.2016 - 04.12.2016
Místo konání: Schwarzenberský palác

Marcantonio Raimondi (kol. 1480 – 1534) je jediným grafikem, kterému Giorgio Vasari ve svém proslulém spise Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů věnoval samostatný medailon. Tato exkluzivita vypovídá o úctě, jíž se umělec těšil i jeho historickém významu.

Raimondi se vyučil u malíře a zlatníka Francesca Franci v Boloni. Rané grafiky vycházejí po stylové i technické stránce z umění severní a střední Itálie. Později Marcantonia výrazně ovlivnila tvorba záalpských rytců, především Albrechta Dürera. V letech 1506-1508 pobýval Raimondi v Benátkách, kde Dürerovy dřevořezy kopíroval. Důvodem nebyly jen finanční motivy, Raimondi německého mistra obdivoval a kopiemi se učil jeho techniku. Řadu kopií nicméně prodával jako Dürerovy práce, obsahovaly i umělcův monogram AD. Dürer se proti tomuto postupu bránil soudně, docílil ale jen zakázu, aby Raimondi používal mistrovu signaturu, kopírování a prodej kopií byl v této době běžný.

Kolem roku 1510 přišel rytec do Říma, v té době hlavního uměleckého centra Itálie i celé Evropy. Seznámení s Raffaelem (1483–1520), který byl s Michelangelem nejvýznamnější postavou tamního uměleckého života a jedním z nejobdivovanějším malířů své doby, vyústilo v dlouhodobou spolupráci. Malíř si Raimondiho pro jeho mistrovství zvolil za osobního rytce. Raffael si velmi dobře uvědomoval význam grafiky jako prostředku rychlého, levného a masivního šíření výtvarných kompozic a s nimi i slávy jejich tvůrce. Oba umělci pracovali v úzkém kontaktu, malíř dohlížel, aby výsledné grafické dílo odpovídalo jeho představě. Úspěch jejich rytin byl obrovský, staly se jedním z hlavních zdrojů šíření římské renesance. Inspirativní nepřestaly být ani po několika staletích, např. Édouard Manet kompozici svého přelomového plátna Snídaně v trávě převzal právě z Raimondiho grafiky podle Raffaelovy předlohy, Paridova soudu.

Raimondi pracoval většinou podle cizí předlohy, je proto pokládán za otce reprodukční grafiky. Po Raffaelově smrti v roce 1520 spolupracoval s dalšími umělci, zejména s Bacciem Bandinellim a Giuliem Romanem. Za rytiny s pornografickými scénami, které vytvořil  podle Giuliových kreseb, byl v roce 1524 na rozkaz papeže krátce uvězněn.

Marcantonio opustil Řím nejspíš v roce 1527 po vyplenění města císařskými vojsky. Vrátil se zřejmě do Boloně. Jeho tvorba zahrnuje na tři stovky rytin. Rytec zásadním způsobem proměnil grafické umění v Itálii, na jeho tvorbu navázalo mnoho  významných rytců – jako Marco Dente da Ravenna, Agostino Musi, Jacopo Caraglio a další. Raimondi patří mezi vůdčí postavy italské renesance.

Komorní výstava ve Schwarzenberském paláci představí vrcholná díla Marcantoniovy tvorby ze sbírek Národní galerie v Praze, s důrazem na spolupráci slavného rytce a velikého malíře.

Grafický kabinet ve Schwarzenberském paláci. Vstup v rámci vstupného do stálé expozice.
Kurátorka: Blanka Kubíková

 

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let vstup zdarma.
Adresa
Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Fotografie
Kurátor
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…