Ludvík Kuba - Poslední impresionista


Datum konání: 29.11.2013 - 06.04.2014
Místo konání: Salmovský palác

Cesta Ludvíka Kuby (1863–1956) k malířství byla dlouhá a komplikovaná. Zpočátku využíval kresbu a akvarel k drobným ilustracím při svých cestách do Srbské Lužice, na Balkán a Podkarpatskou Rus, kde se věnoval sbírání lidových písní. Problémy s financováním sbírky Slovanstvo ve svých zpěvech ho přivedly k radikální životní změně, v roce 1893 odjel do Paříže s cílem věnovat se výhradně malířství. Zásadním obdobím byl pro něho pobyt v°soukromé škole Antona Ažbeho v Mnichově v letech 1896–1904, kde se setkal s ruskými umělci V. Kandinským a A. Javlenským.  Od roku 1904 žil ve Vídni a do Čech se natrvalo vrátil až v roce 1911. Výjimečně dlouhá umělecká kariéra činí z Ludvíka Kuby umělce dvou století. Jako většina jeho vrstevníků byl ovlivněn impresionismem a secesí. Současná přehlídka představí průřez děl od konce 19. století až do 50. let 20. století, včetně obrazů a kreseb ze soukromých sbírek, které ještě nikdy nebyly veřejně vystaveny.

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Informace a rezervace:

Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století, Národní galerie v Praze, email: vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003, www.ngprague.cz. Není-li uvedeno jinak, místo setkání u pokladny. Změna programu vyhrazena.

PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY A PEDAGOGY

Program pro základní školy

Barevné šmouhy

Skvrna nebo květ? Pojďme se dívat zblízka i dálky a rozeznávat mezi barevnými skvrnami tváře, květiny, předměty... Prozkoumáme detaily obrazů Ludvíka Kuby a zkusíme najít, kam patří a co představují. V ateliéru si ověříme, jak zobrazit předměty pomocí barevných ploch.

Program pro střední školy

Impresionismus – první moderní umělecký směr?

Vzdělávací program s výtvarnou aktivitou zaměřený na fenomén impresionismu jako prvního směru, ve kterém se bojovalo proti školám, Salonům, bezduché nápodobě reality a který měnil pohled na to, co by umění mělo být. Studenti se zaměří na charakteristické rysy tohoto směru a definují jeho přínos pro dějiny umění a společnost. A sami si pak v praxi vyzkouší, jaké to je vytvořit svobodné, barevné, destruující impresionistické dílo.

Studijní materiály pro pedagogy

Uvažujete-li o návštěvě výstavy se svou třídou, můžete si na stránkách NG stáhnout studijní materiály. http://www.ngprague.cz/cz/1085/sekce/studijni-materialy/

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Základní100 Kč
Snížené50 Kč
Rodinné150 Kč
Školní skupiny20 Kč
Adresa
Salmovský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Fotografie
Přiložené soubory
tz_ludvik-kuba.doc (Tisková zpráva)
press-release-3.doc (Press Release)
Kurátor
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…