LUCAS CRANACH: Žehnající Jezulátko


Datum konání: 04.03.2014 - 28.06.2015
Místo konání: Šternberský palác

Národní galerie v Praze představuje nově zrestaurovaný oboustranný obraz „Žehnající Jezulátko, na druhé straně Kristus Trpitel (kolem roku 1520)“ od Lucase Cranacha staršího, jednoho z nejvýznamnějších německých renesančních umělců.

Ve sbírce Národní galerie v Praze se nachází soubor asi dvaceti deskových obrazů, které lze spojit s činností Lucase Cranacha staršího a jeho dílny. Většina těchto maleb je v galerii vystavena, některé jsou uloženy v depozitářích – to byl i případ oboustranně malované desky s žehnajícím Jezulátkem a Kristem Trpitelem. Malba původně patrně sloužila k soukromé devoci. Obě témata - žehnající dítě Ježíš s křížem a Kristus Trpitel – patřila k oblíbeným námětům luteránské reformace, jež zdůrazňovala úlohu Ježíše jako vykupitele dědičného hříchu.

Všechny malby Lucase Cranacha ze sbírek Národní galerie v Praze jsou publikovány v knize National Gallery in Prague. German and Austrian Painting of the 14th-16th Centuries.

Vstupné v rámci stálé expozice Šternberského paláce. Více informací zde.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Adresa
Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Fotografie
Přiložené soubory
tz-zehnajici-jezulatko.doc (Tiskové zpravodajství)
Kurátor
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…