KONCEPT, OBRAZ, KOMUNIKACE, STYL, FUNKCE


Datum konání: 25.11.2008 - 30.01.2009

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze

Respirium a východní křídlo 1. patra

Kurátor: Michal Koleček

Výstava je rozdělena do pěti navazujících celků, které reprezentují klíčové termíny rezonující v konkrétním zaměření kateder či ateliérů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tyto termíny lze chápat jako konstantní pilíře její koncepce pevně ukotvené na jedné straně v situaci nejnovějšího uměleckého vývoje (především na poli fotografie a nových médií) a na straně druhé v různých oblastech designu a vizuální komunikace. Každý z oddílů výstavy je připraven dvojicí kurátorů, kteří tak měli možnost daný syžet definovat ve vzájemném dialogu a samozřejmě rovněž v komunikaci s vedoucími ateliérů i samotnými vystavujícími. Takový metodologický přístup otevřel cestu k bohaté diskusi a následné kritické reflexi každého zařazeného díla. Výstava tedy díky tomuto náročnému přístupu nepředstavuje „pouze“ atraktivní uměleckou manifestaci. Mnohem více se jedná o veřejné kolokvium nabízející divákům průzkum současného stavu této školy.

Výstava je součástí oslav patnáctého výročí založení Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…