Grafika z daru Vojtěcha Lanny – Mistři manýrismu a baroka


Datum konání: 05.02.2016 - 15.05.2016
Místo konání: Schwarzenberský palác

Grafický kabinet ve Schwarzenberském paláci

Velkoprůmyslník a obchodník Vojtěch Lanna mladší (1836–1909) patřil k nejvýznamnějším sběratelům umění své doby. Do budování rozsáhlých a kvalitních sbírek, které právem nabyly mezinárodní proslulosti, investoval obrovské sumy. K jeho sběratelským preferencím patřilo rovněž umění na papíře; v krátkém čase dokázal sestavit jednu z nejvýznamnějších světových kolekcí grafiky a kresby. 

Sbírky Lanna neshromažďoval pouze pro vlastní potěchu. Donacemi uměleckých děl i finančními prostředky systematicky podporoval veřejné instituce a zařadil se tak k nejproslulejším mecenášům 19. století. Několika velkorysými donacemi položil rovněž základy současné Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. Vystavené grafické listy byly vybrány z Lannových stěžejních darů z let 1883 až 1885 a vzhledem ke stálé expozici ve Schwarzenberském paláci reprezentují tvorbu předních grafiků 16. až 18. století.

Expozice byla uspořádána v rámci výstavy 220. výročí Národní galerie v Praze. Velkorysost. Umění obdarovat.

kurátorka: Petra Zelenková

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Adresa
Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Fotografie
Kurátor
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…