Emil Filla (1882-1953)


Datum konání: 30.05.2007 - 31.10.2007

Retrospektivní výstava díla Emila Filly pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause
Jízdárna Pražského hradu
Kurátor: Tomáš Vlček

Výstavu připravila Správa Pražského hradu ve spolupráci s Národní galerií v Praze.
Upozornění: Na tuto výstavu se nevztahují dny volného vstupu.
Otevřeno: Denně včetně pondělí od 10 – 18 hodin.

Výstava představí Emila Fillu jako jednu z nejvýznamnějších osobností české a evropské kultury první poloviny 20. století. Základy výjimečnosti Filly spočívají jak v hodnotě jeho přínosu modernímu malířství, kresbě, koláži a plastice, tak i ve spojování těchto jednotlivých oblastí výtvarné tvorby s teorií umění a uměleckým školstvím a organizací uměleckého života. Fillovo dílo bylo založeno na řešení tvůrčích otázek a úkolů moderního umění, především expresionismu a kubismu, následně pak i dalších tendencí umění třicátých a čtyřicátých let, s reflexí sociálních a duchovních hnutí moderní doby. Na cestě k uplatnění a zhodnocení svých vlastních tvůrčích schopností a vizí Filla rozpoznal převratný význam děl Eduarda Muncha, Honoré Daumiera a Pabla Picassa, stejně jako rozpoznal význam nových objevů v dějinách a teorii umění. Fillovo dílo nalezlo své největší společenské uplatnění při utváření moderní kultury v Československé republice dvacátých a třicátých let. Obraně jejích ideálů Filla věnoval podstatnou část své tvorby a činnosti v době před a během okupace Českých zemí fašistickým Německem.  

Jízdárna Pražského Hradu, Praha 1 – Hrad; tel.: 224 373 368.
www.hrad.cz
www.ngprague.cz

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…