CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny - tradice - úcta


Datum konání: 01.11.2013 - 02.02.2014
Místo konání: Klášter sv. Anežky České

Výstava se symbolickým názvem CM 863 je pořádána u příležitosti 1150letého výročí příchodu svatých Cyrila (Konstantina) a Metoděje na Velkou Moravu. Z podnětu Ministerstva kultury ČR Národní galerie v Praze připravila spolu s Moravským zemským muzeem, Muzeem umění Olomouc, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Slovanským ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. výstavu věnovanou historii a reflexi cyrilometodějské misie v českých zemích. Exponátově rozsáhlá výstava slučuje expoziční jádro výstav zpřístupněných na jaře tohoto roku v Olomouci a Brně, avšak koncept pražské výstavy je uzpůsoben unikátním prostorám středověkého kláštera sv. Anežky České a obohacen o cyrilometodějské památky české provenience. Vedle významných archeologických památek období Velké Moravy, reprezentujících historické souvislosti cyrilometodějské mise jsou vystaveny památky dokládající tradici cyrilometodějské úcty v našich zemích od středověku po současnost. Řada unikátních památek s cyrilometodějskou tématikou bude v Praze vystavena vůbec poprvé. Nedílnou součástí výstavy je i prohlídková trasa určená dětským návštěvníkům, bohatě ilustrovaná kresbami M. Kubáta.

 

 

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00.

Vstupné
Základní130 Kč
Snížené60 Kč
Rodinné200 Kč
Školní skupiny20 Kč
Adresa
Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1
Vstup z ulic Na Františku a Anežská

Doprava
Metro A – Staroměstská.
Metro B – Náměstí Republiky.
Tram 6, 8, 15, 26 – Dlouhá třída.
Tram 17 – Právnická fakulta.
Bus 207 – Dlouhá třída.
Fotografie
Přiložené soubory
tz_cm863.doc (Tisková zpráva)
press-release-1.doc (Press Release)
tz-vystava-sv-cyrila-a-metodeje-ocenena.doc (TZ_Výstava sv. Cyrila a Metoděje v Anežském klášteře oceněna)
cm-863-detska-stezka-obrazky.doc (Výstava CM 863 nezapomíná na dětské návštěvníky)
Kurátor
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…