České sklo / 1945–1980 - Tvorba v době mizerie a iluzí


Datum konání: 26.04.2007 - 23.09.2007

východní křídlo 1. patra Veletržního paláce

Výstava se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Steinberg Foundation, Vaduz a Sipral.

Unikátní výstava dokumentuje na příkladu kolekce téměř čtyř set děl špičkových výtvarníků převratnou dobu, kdy se umělecké sklo postupně vymaňovalo ze svých převážně užitkových a dekorativních poloh. Mezinárodní nástup českého skla byl výrazný již na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a i na dalších výstavách konce let padesátých a po celá léta šedesátá. Sklářští výtvarníci se nechávali inspirovat různými proudy zahraničního malířství a sochařství a transformovali je do specifických výstupů, které ve světovém měřítku revolučním způsobem změnily náhled na tradiční sklářskou tvorbu. V pozdních padesátých letech se ve skle objevil neobyčejný prostor tvůrčí svobody, přestože se umělecké sklo po léta nacházelo v neustálém napětí mezi represí a oficiální podporou, kterému z velké části vděčí za svou dynamiku a intenzitu. Zásadní předpoklad sklářské výtvarné tvorby ovšem od druhé poloviny 20. století až po současnost představuje fungující soustava našeho sklářského školství a pojetí výuky, které mezinárodní odborná veřejnost dodnes považuje za jedinečnou. Spolupráci všech plnohodnotných složek realizace od výtvarné přes technologickou až po řemeslnou na výstavě dokládá škála použitých technik a dokonalost zpracování exponátů. Sklo je zde poprvé konfrontováno s přípravnými kresbami a návrhy. Podstatná část výstavy se skládá z doposud nepublikované sbírky skla lichtenštejnské nadace Steinberg Foundation. Repríza výstavy v pražské Národní galerii následuje po jejích úspěšných prezentacích v Německu, USA a Dánsku; je organizována ve spolupráci s Museem Kunst Palast v Düsseldorfu a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

K výstavě byl vydán obsáhlý katalog v anglickém jazyce (s vloženou elektronickou verzí v němčině a fotografiemi stovek kreseb a návrhů), s vyobrazením všech vystavených exponátů, řadou odborných textů mezinárodního odborného kolektivu (editor Helmut Ricke) a s biografickými medailony výtvarníků. Kromě katalogu vychází menší publikace v češtině, která obsahuje výběr exponátů a kratší text.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
Komentované prohlídky výstavy
4. 9. 2007  v 17.00 hodin
Cena: komentář zdarma k platné vstupence

Programy pro školní skupiny
Pro základní a střední školy jsou připraveny vzdělávací programy. Bližší informace získáte na tel.: 224 301 003 nebo e-mailu: vzdelavani@ngprague.cz
Základní cena 200 Kč/ 1 hodina programu pro skupinu žáků

Vstupné na výstavu:
plné 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 150 Kč, školní skupina 20 Kč / žák

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…