Výstava sv. Cyrila a Metoděje v Anežském klášteře oceněna
10.12.2013

Tisková zpráva

Výstava sv. Cyrila a Metoděje v Anežském klášteře oceněna

 

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělil v těchto dnech v Primátorském sále Obecního domu v Praze Pamětní medaile svatých Cyrila a Metoděje několika osobnostem, které se zasloužily o bohatý program, jímž byl a je cyrilometodějský rok vyplněn. 

Mezi jinými byla oceněna i Národní galerie v Praze za výstavu „CM863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny – úcta – tradice“. Spoluautor výstavy profesor Vít Vlnas za celý tým a partnerské instituce převzal stříbrnou pamětní medaili České biskupské konference.

 

Rozsáhlá výstava v Anežském klášteře v Praze přibližuje nejen dobu před 1150 lety, ve které se oběma svatým mužům podařilo přicestovat na naše území a dílo, které pro literární kulturu a křesťanskou liturgii vykonali, ale představuje také moderní umělecká díla, která se k  cyrilometodějské tradici vracela jako k něčemu, na co má být český národ právem hrdý.

 

„Většina tradičních vyobrazení ukazuje dva bratry jako neživé a poněkud toporné figury po vzoru východních ikon. Ve skutečnosti se muselo jednat o lidi mimořádně vzdělané, akční a životaschopné. Zdá se, že se výborně doplňovali. Mladší Cyril byl uznávaným vzdělancem a geniálním znalcem jazyků a písem. Starší Metoděj měl právnické vzdělání  a praktické zkušenosti, světskou dráhu záhy vyměnil za řeholní život“, uvádí prof. Vlnas a dodává : „Věrozvěsti určitě nebyli a ani nemohli být žádní nepraktičtí od života odtržení učenci. Stačí si jen uvědomit, jak obrovské vzdálenosti dokázali bez újmy překonat na nejistých cestách ranně středověkou Evropou.“     

 

Oba mužové, a Metoděj zejména, oplývali i znalostmi a schopnostmi na poli diplomacie a politiky, ať už u papežské kurie, tak na dvorech velkomoravských knížat. Navzdory všem protivenstvím se jejich misie stala příběhem úspěchu. O tom všem vypráví výstava, která završuje cyrilometodějský rok 2013. Na unikátních dílech přibližuje vývoj kultu sv. Cyrila a Metoděje ve středověku, kdy se oba stali pevnou součástí společenství zemských patronů, ochránců českých zemí. Zlomovou epochu v dějinách kultu tvoří 19. století, kdy zejména na Moravě představovala cyrilometodějská tradice nástroj kulturní a politické emancipace. Závěr výstavy je věnován pojetí Cyrila a Metoděje a jejich odkazu v díle 20. století.  Zejména v dobách nesvobody a národního útlaku vznikaly sochy, malby i jiné odkazy připomínající národní dějiny, úctyhodnou a odkazující k této tradici.  Ze zcela moderního pojetí výtvarného ztvárnění dvou svatých bratrů lze vybrat sochu sv. Cyril a Metoděj od Pavla Hřebíčka, který letos ve svém ketkovickém kovoateliéru vytvořil zcela moderní abstraktní sousoší  nazvané Sv. Cyril a Metoděj.    

 

Lektorské pořady v rámci výstavy CM 863.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY

 

15. 12. Reflexe cyrilometodějské tradice generací Národního divadla  - Martina Bartošová

Komentovaná prohlídka výstavy CM 863 věnovaná dílu M. Alše, M. Pirnera, F. Ženíška a H. Schwaigera
Cena: vstupné na přednášku: 80 Kč, 50 Kč pro studenty, seniory, 40Kč pro členy SPNG / Den, hodina: v neděli 15.12.  v 15.00

 

Víkendové dílny pro děti (6-14 let) a rodiče k výstavě C&M 863 v Klášteře sv. Anežky České

 

SO 18. 1. 10:30 a 14.30     „NAHÉ JSOU NÁRODY BEZ KNIH“

SO 1. 2. 10:30 a 14.30       ZA POZNÁNÍM (A ZÁBAVOU) S CYRILEM A METODĚJEM

 

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon. Cena: 90 Kč / 1 osoba. Místo setkání: pokladna Anežského kláštera. Informace: sikova@ngprague.cz nebo na číslech 221 879 225 (216, 237)

 

 

Partneři výstavy:

 

Hlavní partner:                     Ministerstvo kultury ČR

Partneři:                                Railreklam, JCDecaux, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy,  Pražská informační služba, Arcibiskupství pražské

Mediální partneři:                 Česká televize, Český rozhlas, Prague Events Calendar, Anopress IT

Techologický partner:          Samsung

 

 

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin
Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17
110 00 Praha 1

 

Vstupné
Základní:                     130 Kč
Snížené:                        60 Kč
Rodinná vstupenka:    200 Kč

 

V době trvání výstavy je nabízeno zvýhodněné společné vstupné na výstavu
a do stálé expozice

Základní:                     230 Kč
Snížené:                      110 Kč
Rodinná vstupenka:    320 Kč

 

 

Tiskové zpravodajství ze dne 10. 12. 2013

 

KONTAKT PRO NOVINÁŘE: 
Eva Kolerusová, tisková mluvčí, tel.: 222 321 459, mob.: 724 501 535
e-mail: kolerusova@ngprague.cz

 

 

Expozice
Klášter sv. Anežky České
Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1
Více informací
Výstavy
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní