Výstava sv. Cyrila a Metoděje v Anežském klášteře oceněna
10.12.2013

Tisková zpráva

Výstava sv. Cyrila a Metoděje v Anežském klášteře oceněna

 

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělil v těchto dnech v Primátorském sále Obecního domu v Praze Pamětní medaile svatých Cyrila a Metoděje několika osobnostem, které se zasloužily o bohatý program, jímž byl a je cyrilometodějský rok vyplněn. 

Mezi jinými byla oceněna i Národní galerie v Praze za výstavu „CM863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny – úcta – tradice“. Spoluautor výstavy profesor Vít Vlnas za celý tým a partnerské instituce převzal stříbrnou pamětní medaili České biskupské konference.

 

Rozsáhlá výstava v Anežském klášteře v Praze přibližuje nejen dobu před 1150 lety, ve které se oběma svatým mužům podařilo přicestovat na naše území a dílo, které pro literární kulturu a křesťanskou liturgii vykonali, ale představuje také moderní umělecká díla, která se k  cyrilometodějské tradici vracela jako k něčemu, na co má být český národ právem hrdý.

 

„Většina tradičních vyobrazení ukazuje dva bratry jako neživé a poněkud toporné figury po vzoru východních ikon. Ve skutečnosti se muselo jednat o lidi mimořádně vzdělané, akční a životaschopné. Zdá se, že se výborně doplňovali. Mladší Cyril byl uznávaným vzdělancem a geniálním znalcem jazyků a písem. Starší Metoděj měl právnické vzdělání  a praktické zkušenosti, světskou dráhu záhy vyměnil za řeholní život“, uvádí prof. Vlnas a dodává : „Věrozvěsti určitě nebyli a ani nemohli být žádní nepraktičtí od života odtržení učenci. Stačí si jen uvědomit, jak obrovské vzdálenosti dokázali bez újmy překonat na nejistých cestách ranně středověkou Evropou.“     

 

Oba mužové, a Metoděj zejména, oplývali i znalostmi a schopnostmi na poli diplomacie a politiky, ať už u papežské kurie, tak na dvorech velkomoravských knížat. Navzdory všem protivenstvím se jejich misie stala příběhem úspěchu. O tom všem vypráví výstava, která završuje cyrilometodějský rok 2013. Na unikátních dílech přibližuje vývoj kultu sv. Cyrila a Metoděje ve středověku, kdy se oba stali pevnou součástí společenství zemských patronů, ochránců českých zemí. Zlomovou epochu v dějinách kultu tvoří 19. století, kdy zejména na Moravě představovala cyrilometodějská tradice nástroj kulturní a politické emancipace. Závěr výstavy je věnován pojetí Cyrila a Metoděje a jejich odkazu v díle 20. století.  Zejména v dobách nesvobody a národního útlaku vznikaly sochy, malby i jiné odkazy připomínající národní dějiny, úctyhodnou a odkazující k této tradici.  Ze zcela moderního pojetí výtvarného ztvárnění dvou svatých bratrů lze vybrat sochu sv. Cyril a Metoděj od Pavla Hřebíčka, který letos ve svém ketkovickém kovoateliéru vytvořil zcela moderní abstraktní sousoší  nazvané Sv. Cyril a Metoděj.    

 

Lektorské pořady v rámci výstavy CM 863.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY

 

15. 12. Reflexe cyrilometodějské tradice generací Národního divadla  - Martina Bartošová

Komentovaná prohlídka výstavy CM 863 věnovaná dílu M. Alše, M. Pirnera, F. Ženíška a H. Schwaigera
Cena: vstupné na přednášku: 80 Kč, 50 Kč pro studenty, seniory, 40Kč pro členy SPNG / Den, hodina: v neděli 15.12.  v 15.00

 

Víkendové dílny pro děti (6-14 let) a rodiče k výstavě C&M 863 v Klášteře sv. Anežky České

 

SO 18. 1. 10:30 a 14.30     „NAHÉ JSOU NÁRODY BEZ KNIH“

SO 1. 2. 10:30 a 14.30       ZA POZNÁNÍM (A ZÁBAVOU) S CYRILEM A METODĚJEM

 

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: jméno a rok narození dítěte, jméno rodiče, emailovou adresu, telefon. Cena: 90 Kč / 1 osoba. Místo setkání: pokladna Anežského kláštera. Informace: sikova@ngprague.cz nebo na číslech 221 879 225 (216, 237)

 

 

Partneři výstavy:

 

Hlavní partner:                     Ministerstvo kultury ČR

Partneři:                                Railreklam, JCDecaux, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy,  Pražská informační služba, Arcibiskupství pražské

Mediální partneři:                 Česká televize, Český rozhlas, Prague Events Calendar, Anopress IT

Techologický partner:          Samsung

 

 

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin
Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17
110 00 Praha 1

 

Vstupné
Základní:                     130 Kč
Snížené:                        60 Kč
Rodinná vstupenka:    200 Kč

 

V době trvání výstavy je nabízeno zvýhodněné společné vstupné na výstavu
a do stálé expozice

Základní:                     230 Kč
Snížené:                      110 Kč
Rodinná vstupenka:    320 Kč

 

 

Tiskové zpravodajství ze dne 10. 12. 2013

 

KONTAKT PRO NOVINÁŘE: 
Eva Kolerusová, tisková mluvčí, tel.: 222 321 459, mob.: 724 501 535
e-mail: kolerusova@ngprague.cz

 

 

Expozice
Klášter sv. Anežky České
Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1
Více informací
Výstavy
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…