Tisková zpráva: Jakub Schikaneder (1855–1924)
20.11.2013

Výstavu připravila Národní galerie v Praze, Sbírka umění 19. století

20. dubna - 21. října 2012/ Valdštejnská jízdárna

Autoři: Veronika Hulíková, Tomáš Vlček

Kurátorka: Veronika Hulíková

Architektonické řešení: Roháč Stratil - Architektonický ateliér: Jan Roháč, Bronislav Stratil

Grafické řešení: Klára Horová

Doprovodný program: Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století: Martina Lachmanová, Monika Sybolová

Od  20. dubna 2012 bude ve Valdštejnské jízdárně v Praze k vidění dosud nejucelenější  výstava díla malíře Jakuba Schikanedera. Mimo jiné představí i díla, považovaná celá desetiletí za ztracená.  Po více než sto třiceti letech zde budou k vidění například obrazy Meditace (1877) aPříšerná společnost (1878), které Schikaneder vystavil ještě jako žák pražské Akademie, kterou navštěvoval v letech 1870-1878. Dosud prakticky neznámá díla se však netýkají jenom Schikanederových studentských let.

Na začátku dlouhé řady městských uliček a zákoutí v podvečerním šeru, které Schikaneder vytvořil v prvních dvaceti letech nového století, stojí nově objevený obraz Soumrak, vystavený v roce 1896 na výroční výstavě Krasoumné jednoty v Praze. Pražská nokturna představují asi nejznámější složku Schikanederovy tvorby. Za čtrnáct let od poslední velké výstavy Schikanederova díla se podařilo objevit také řadu z nich, a tak bude v příštích měsících  možno poprvé spatřit mimo jiné výjevy Na zámeckých schodech, Staropražské nokturno, Ulice s drožkou v zimním podvečeru aTramvaj v pražské ulici.  Zásadní přínos k poznání Schikanederova díla představuje také objemný vědecký katalog, který vyjde současně se zahájením výstavy.

Pro Národní galerii v Praze představuje výstava díla Jakuba Schikanedera také novou etapu v přístupu k návštěvníkům. Vedle katalogu, tištěného průvodce pro dospělé návštěvníky a webových stránek  proto připravila takéDeník Jakuba S.speciální publikaci o díle a době Jakuba Schikanedera (1855-1924) s řadou nápadů a her pro děti. Knihu lze dotvářet, vpisovat do ní, kreslit i lepit. Průvodcem každou kapitolou bude jeden z domácích mazlíčků Jakuba S. Dětem je určena také interaktivní počítačová hra, věnovaná životu a dílu Jakuba Schikanedera. Kromě obvyklých návštěvnických programů budou mít zájemci k dispozici nejen audioprůvodce, ale poprvé v historii Národní galerie v Praze také unikátního elektronického průvodce ve znakové řeči pro neslyšící. Výstava Jakub Schikaneder kromě unikátních exponátů nabídne také novou úroveň komfortu pro návštěvníky.

Více informací o výstavě a doprovodných programech mohou zájemci o dílo Jakuba Schikanedera najít na stránkách www.schikaneder.cz.

Exponáty na výstavu zapůjčili: AAA, s. r. o. - Antikvity Art Aukce, Archiv hlavního města Prahy, Galerie Arcimboldo, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Kodl, Galerie Středočeského kraje, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Karlštejnská a. s., Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Miroslav Korecký, Obchod s uměním v Praze, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc, Národní archiv, Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Památník národního písemnictví, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec a soukromí majitelé.

Publikace vydané k výstavě:

Jakub Schikaneder (1855-1924)

Autoři: Tomáš Vlček, Veronika Hulíková, Tomáš Sekyrka, Zora Grohmanová, Věra Cedlová, Radka Šefců

Obsáhlá monografie se soupisem díla. Hlavní esej Tomáše Vlčka se zabývá vývojem Schikanederova díla a zasazením do kontextu soudobého evropského malířství. Další kapitoly pojednávají o působení Jakuba Schikanedera na Uměleckoprůmyslové škole (Veronika Hulíková) a v českém odboru kuratoria Moderní galerie (Tomáš Sekyrka). Publikovány jsou také výsledky restaurátorského a technologického průzkumu maleb Jakuba Schikanedera a jejich falz (Zora Grohmanová, Věra Cedlová, Radka Šefců). Rozáhlá obrazová příloha včetně dosud nezvěstných obrazů Jakuba Schikanedera.

V českém jazyce s anglickým resumé.

Průvodce výstavou Jakub Schikaneder (1855-1924)

Autorka: Veronika Hulíková

Obsahuje životní příběh Jakuba Schikanedera a krátké texty k jednotlivým tématickým částem výstavy. Bohatá obrazová příloha - více než 80 fotografií. V české a anglické jazykové verzi.

Počítačová aplikace pro děti (program on-line) - Případ kocoura Kuby

Poprvé na půdě Národní galerie v Praze byla k výstavě vytvořena počítačová aplikace pro děti. Cílem je hravé seznámení s obrazy Jakuba Schikanedera. Hlavním hrdinou je angorský kocour Kuba, který se v noci ve městě ztratí svému páníčkovi, malíři Jakubu Schikanederovi. Hráči řeší jednoduché úkoly zaměřené na vnímání obsahu a formy uměleckého díla. Supervize a scénář: Pavla Váňová-Černochová, Martina Lachmanová, Monika Sybolová

Tvůrci aplikace : Alena Kupčíková, Michal Klega

Hudba: Lucie Pospíšilová, Jakub Valenta

Mluvené slovo: Václav Legner

Technologický partner NG:

Samsung

Partner NG:

Neternity Group

Mediální partneři:

Classic FM, Prager Zeitung, ANOPRESS IT, ČRO 3 - Vltava, Pražská komorní filharmonie, Sanquis

Partneři výstavy:

Galerie Kodl, Karlštejnská a.s.

 

Valdštejnská jízdárna

Valdštejnská 3

110 00, Praha 1

 

Sdružené vstupné:

základní:          150 Kč

snížené:            80 Kč

rodinné:          200 Kč

školní skupina: 20 Kč/student

 

Tiskové zpravodajství ze dne 12. 4. 2012

 

KONTAKT PRO NOVINÁŘE:  

Eva Kolerusová, referát vztahů k veřejnosti NGtel.: 222 321 459, mob.: 724 501 535

e-mail: kolerusova@ngprague.cz

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…