Stanovisko NG v Praze ve věci vydání církevního majetku

05.12.2013

Národní galerie v Praze dnes potvrdila slova ministra kultury ČR J. Balvína,  že je připravena splnit svou zákonnou povinnost a dojednat s institucemi římskokatolické církve obsah dohod o vydání devíti obrazů Mistra Vyšebrodského cyklu, čtyř desek takzvané Puchnerovy archy a dvou pláten Petra Paula Rubense. Žádosti o vydání byly společně podány v květnu tohoto roku.

Nároky byly posuzovány z hlediska liturgického, právního a umělecko-historického. Tato hlediska spolu se svědectvím historických dokumentů zatím směřují ke kladnému rozhodnutí ve věci vydání. V současné době čeká Národní galerie v Praze na oficiální stanovisko ministerstva kultury. Do jeho obdržení nebude Národní galerie v Praze činit žádné právně nevratné kroky.

„Postupujeme striktně dle zákona a vydáme pouze taková umělecká díla, na něž je nárok žadatelů nesporný“, uvedl k tomu prof. Vít Vlnas pověřený vedením Národní galerie v Praze a dodává : „Naším cílem bylo a je zachovat umělecká díla pro návštěvníky galerie. To se v rámci jednání již podařilo a považuji to za velký úspěch. Například Vyšebrodský oltář v Anežském klášteře či Rubensova dvě velká plátna v Šternberském paláci budou zdarma zapůjčeny bez dalších podmínek na celkem deset let, s opcí na dalších deset let, a s perspektivou dalšího prodloužení.“

Dosud obdržela Národní galerie oficiálně celkem 10 konkrétních žádostí dle zákona, přičemž dvě byly zamítnuty jako bezpředmětné. U tří výše zmíněných žádostí byla po dohodě prodloužena lhůta k jednání o několik týdnů, v ostatních případech zákonná lhůta vyprší během roku 2014. 

 

 

 

 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop