Stanovisko NG v Praze ve věci vydání církevního majetku
05.12.2013

Národní galerie v Praze dnes potvrdila slova ministra kultury ČR J. Balvína,  že je připravena splnit svou zákonnou povinnost a dojednat s institucemi římskokatolické církve obsah dohod o vydání devíti obrazů Mistra Vyšebrodského cyklu, čtyř desek takzvané Puchnerovy archy a dvou pláten Petra Paula Rubense. Žádosti o vydání byly společně podány v květnu tohoto roku.

Nároky byly posuzovány z hlediska liturgického, právního a umělecko-historického. Tato hlediska spolu se svědectvím historických dokumentů zatím směřují ke kladnému rozhodnutí ve věci vydání. V současné době čeká Národní galerie v Praze na oficiální stanovisko ministerstva kultury. Do jeho obdržení nebude Národní galerie v Praze činit žádné právně nevratné kroky.

„Postupujeme striktně dle zákona a vydáme pouze taková umělecká díla, na něž je nárok žadatelů nesporný“, uvedl k tomu prof. Vít Vlnas pověřený vedením Národní galerie v Praze a dodává : „Naším cílem bylo a je zachovat umělecká díla pro návštěvníky galerie. To se v rámci jednání již podařilo a považuji to za velký úspěch. Například Vyšebrodský oltář v Anežském klášteře či Rubensova dvě velká plátna v Šternberském paláci budou zdarma zapůjčeny bez dalších podmínek na celkem deset let, s opcí na dalších deset let, a s perspektivou dalšího prodloužení.“

Dosud obdržela Národní galerie oficiálně celkem 10 konkrétních žádostí dle zákona, přičemž dvě byly zamítnuty jako bezpředmětné. U tří výše zmíněných žádostí byla po dohodě prodloužena lhůta k jednání o několik týdnů, v ostatních případech zákonná lhůta vyprší během roku 2014. 

 

 

 

 

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…