Cirkevní restituce: Stanovisko Národní galerie v Praze k 2.1.2014
16.01.2014

Tisková zpráva

Stanovisko Národní galerie v Praze ve věci vydání církevního majetku dle zákona č.428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi

 

Národní galerie v Praze eviduje v současné době třicet čtyři žádostí o vydání movitých věcí umělecké povahy na základě zákona o církevních restitucí, které  byly podány ve lhůtě – tj.  12 měsíců ode dne účinnosti zákona (do 2.1.2014).  Všechny restituční případy jsou v první řadě identifikovány a projednávány v rámci pracovní skupiny ustanovené vedením NG. Ta vyhodnocuje jednotlivé doklady, žádá případně o doplnění a připravuje stanoviska k jednotlivým případům. Církve a náboženské společnosti musí dle zákona nárokovanou věc v žádosti řádně identifikovat a prokázat, že ji vlastnily v rozhodném období. Jedná se o problematiku složitou z hlediska právního, uměleckého, historického a náboženského a souvisí s tím obstarávání a vyhodnocování množství archivního a dalšího dokumentačního materiálu. NG dosud žádné movité umělecké dílo žadatelům nevydala.

 

Vyšebrodský cyklus, Puchnerův oltář a obrazy P. P. Rubense 

O případném vydání děl se rozhoduje do půl roku od podání žádosti, pokud se strany nedohodnou jinak.  Tak tomu bylo i v případě žádostí o vydání devíti obrazů Mistra Vyšebrodského cyklu, čtyř desek takzvané Puchnerovy archy a dvou pláten Petra Paula Rubense , které NG obdržela jako vůbec první žádosti na začátku  května 2013.  Se zástupci církví došlo v listopadu loňského roku k dohodě o prodloužení, obě strany konstatovaly, že lhůta šesti měsíců bohužel nebyla v tomto případě dostatečná pro posouzení nároku.  „Národní galerie v Praze je připravena splnit svou zákonnou povinnost. Nároky jsou posuzovány z hlediska liturgického, právního a umělecko-historického. Tato hlediska spolu se svědectvím historických dokumentů zatím směřují ke kladnému rozhodnutí ve věci vydání,“ uvedl k tomu prof. Vít Vlnas pověřený vedením Národní galerie v Praze a dodal „Postupujeme striktně dle zákona a vydáme pouze taková umělecká díla, na něž je nárok žadatelů nesporný“

 

Madona Roudnická a Madona z Veveří

V druhé polovině prosince bylo do NG doručeno 25 žádostí. Lhůta pro jejich posouzení  uplyne za šest měsíců, tj. v červnu 2014. Z nich se již v médiích hovoří o Madoně z Veveří o niž zažádala římskokatolická farnost Veverská Bítýška. Dílo datováno před rokem 1350 je připisováno malíři z okruhu Mistru vyšebrodského oltáře. Dalším významným dílem o které v prosinci zažádala Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem, tzv. Roudnická Madona, práce Mistra Třeboňského oltáře z doby po roce 1380.  Církve a náboženské společnosti musí dle zákona nárokovanou věc v žádosti řádně identifikovat a prokázat, že ji vlastnily v rozhodném období, například předložením kupní smlouvy, darovací smlouvy či inventárního seznamu, a prokázat, že tato movitá věc funkčně souvisela s jejich nemovitostí, například předložením dobové fotografie. „Podle současných zjištění Národní galerie v Praze ani jeden ze žadatelů o tato díla (farnost ve Veverské Bítýšce, respektive v Roudnici nad Labem)  zatím nedoložil relevantní podklady, které by osvědčovaly, že obrazy v rozhodné době vlastnil,“ uvedl prof. Vít Vlnas. 


Národní galerie v Praze, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1

Seznam doručených žádostí v rámci restitucí církevního majetku do NG v zákonné lhůtě :

 

Tento seznam obsahuje všechny žádosti, tak, jak byly doručeny ke dni 2. ledna 2014 do Národní galerie v Praze. jednotlivé žádosti jsou v současné době verifikovány, zda se díla nacházejí v Národní galerii v Praze a poté Národní galerie v Praze v zákonné lhůtě a/nebo po dohodě  k jednotlivým žádostem vydá stanovisko. Jde o seznam děl, o které bylo požádáno, nikoliv o seznam děl, ke kterým mají církve a církevní organizace nárok.

Do konce srpna 2013 byly podány 4 žádosti, v měsíci září a říjnu 3 žádosti, v měsíci listopadu 3 žádosti a v prosinci 2013 bylo podáno dalších 30 žádostí.

 

1) Cisterciácké opatství Vyšší Brod – doručeno dne  9. 5. 2013 / 9 obrazů      (Vyšebrodský cyklus)

                                                           

2) Rytířský řád Křižovníků s červenou  hvězdou – doručeno dne 9. 5. 2013 / 4 obrazy (Křížovnický oltář,  Puchnerova archa)

 

3) Česká provincie řádu sv. Augustina – doručeno dne  9. 5. 2013 / 2 obrazy   (P. P. Rubens)

 

4) Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří / doručeno dne 14. 8. 2013 / 4 obrazy

 

5) Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeroným v Emauzích / doručeno 3. 10. 2013 / 14 obrazů 

        

6) Klášter minoritů Most  a   Klášter minoritů Český Krumlov / doručeno 10. 10. 2013 / 6 plastik  a  1 obraz + 3 plastiky

      

7) Českomoravská provincie Římské unie řádu sv.Voršily, Praha / doručeno dne 18. 10. 2013 / 6 obrazů, 2 plastiky

 

 

8) Královská kanonie premonstrátů na Strahově,  Praha / doručeno dne 4. 11. 2013 / 1 obraz 

      

9) Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, Opava / doručeno dne 20. 11. 2013 / 1 gotická deska

      

10) Konvent Řádu bosých augustiniánů Lnáře, Praha / doručeno dne 21. 11. 2013 / 10 plastik

 

11) Klášter Dominikánů Ústí nad Labem / doručeno dne  9. 12. 2013 / 9 plastik, 3 obrazy 

 

12) Komunita Římské unie řádu sv. Voršily v Praze / doručeno dne 12.12. 2013 / předměty uměleckého řemesla

 

13) Provincie Kapucínů  v ČR,  Praha 1 / doručeno dne 19. 12. 2013 / 1 obraz 

 

14) Římskokatolická farnost  Nová Ves u Mladé Vožice / doručeno dne 19. 12. 2013 / 1 obraz

 

15) Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,  Praha / doručeno dne 19. 12. 2013 / 2 plastiky

             

16) Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha / doručeno dne 19. 12. 2013 / 42  plastik  

 

17) Královská kanonie premonstrátů na Strahově / doručeno 19. 12. 2013 / 7 obrazů

                                      

18) Královská kanonie premonstrátů na Strahově (premonstrátská rezidence a proboštská fara   na Svatém Kopečku u Olomouce) / doručeno 19. 12. 2013 / 1 obraz a 3 plastiky

 

19) Římskokatolická farnost , Veverská Bítýška / doručeno 20. 12. 2013 / 1 obraz

 

20) Biskupství Litoměřické / doručeno 20.12. 2013 / 7 obrazů a 1 socha

 

21) Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou / doručeno 20. 12. 2013 / 1 obraz a 1 plastika          

22) Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou / doručeno 20. 12. 2013 / 1 obraz

23) Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou / doručeno 20. 12. 2013 / 2 obrazy

24) Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou / doručeno 20. 12. 2013 / 3 obrazy – triptych

                       

25)  Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny Marie, Praha - Michle / doručeno 20. 12. 2013 / 1 socha

 

26) Římskokatolická farnost Benešov, Benešov / doručeno 20. 12. 2013 / 1 socha

 

27)  Arcibiskupství pražské,  Praha 1 / doručeno 20. 12. 2013 / 3 sochy

 

28) Cisterciácké opatství Osek / doručeno dne 23. 12. 2013 / 53 děl

 

29)  Česká katolická charita, Praha  a Arcibiskupství pražské / doručená dne 30. 12. 2013 / 35 obrazů,  54 plastik, 6 kreseb, 72 grafik, 1 pastel

 

30) Římskokatolická farnost Křečovice / doručeno dne 30. 12 .2013 / 2 obrazy

      

31) Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha – Prosek / doručeno dne 30. 12. 2013 / 1 obraz

        

32)    Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, Praha 1 / doručeno 31. 12. 2013 / 1 socha

 

33)    Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem / doručeno dne 31. 12. 2013 / 1 obraz

 

34)    Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově / doručeno dne 2. 1. 2014 / 30 obrazů, 19 plastik,  61 kreseb,  29 grafik

 

 

 

 

 

Tiskové zpravodajství ze dne 16. 1. 2014

 

KONTAKT PRO NOVINÁŘE:  
Eva Kolerusová, tisková mluvčí, tel.: 222 321 459, mob.: 724 501 535
e-mail: kolerusova@ngprague.cz

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…