Národní galerie v Praze získala za hmatové expozice pro nevidomé a slabozraké cenu MOSTY za rok 2013
04.04.2014

Tisková zpráva

Národní galerie v Praze získala za hmatové expozice pro nevidomé a slabozraké cenu MOSTY za rok 2013 v I. kategorii – Instituce veřejné správy


V rámci 11. ročníku slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky „MOSTY 2013“ zvítězila Národní galerie v Praze v kategorii Instituce veřejné správy, a to za 30 let systematické taktilní prezentace uměleckých sbírek návštěvníkům s poruchami zraku. Hmatové expozice, výstavy a edukační programy jsou v Národní galerii Praze od 80. let 20. století nedílnou součástí péče o zrakově znevýhodněné návštěvníky, jsou ve třech stálých expozicích: v klášteře sv. Anežky České, ve Schwarzenberském paláci a v paláci Kinských. Cenu za Národní galerii v Praze společně převzali prof. Vít Vlnas, pověřený vedením NG, a PhDr. Gabriela Šimková, autorka hmatové expozice v expozici asijského umění od patronky ceny Mosty Livie Klausové.

 

Hmatové expozice a vzdělávací programy k nim jsou ve třech stálých expozicích Národní galerie v Praze: 

Klášter sv. Anežky České nabízí Hmatovou expozici odlitků sochařských děl českého středověkého umění 13.–15. století. Expozici tvoří kolekce dvanácti sochařských děl z fondu Národní galerie. Vystavený soubor umožňuje sledovat stylovou proměnu sochařského díla během několika staletí. Vedle pozdně románského reliéfu z baziliky sv. Jiří jsou zde díla vrcholné epochy vlády Karla IV. a Václava IV. Velké stavební projekty v době vlády Karla IV. znamenaly i rozvoj monumentální kamenné plastiky. Svatovítskou huť, vedenou od roku 1356 slavným architektem, sochařem a stavitelem Petrem Parléřem, zastupují v expozici portrétní busty z triforia katedrály sv. Víta v Praze.

Před každým exponátem je po jeho levé straně umístěn nosič s popiskou v bodovém písmu a v černotisku a zde se také nacházejí rozšířené doprovodné texty ve zvětšeném písmu pro návštěvníky se zbytky zraku. K dispozici je i průvodce expozicí v Braillově písmu. Lektorské oddělení Sbírky starého umění nabízí doprovodné programy pro malé skupiny. Programy může doplnit i výtvarná činnost v ateliéru.

V hmatové expozici Doteky baroka, v suterénu Schwarzenberského paláce je vystaven soubor čtrnácti odlitků soch, které dokumentují hlavní etapy barokního umění 17. a 18. století v Čechách. Období rudolfínského manýrismu zastupuje odlitek Kráčejícího koně od Adriaena de Vries, galerii soch na Karlově mostě připomínají detaily Krucifixu z blízkosti Staroměstské mostecké věže. Vrcholně barokní umění reprezentuje Matyáš Bernard Braun a jeho alegorické hlavy, které představují bohatou sochařskou výzdobu ve východočeském Kuksu. Odlitky jsou umístěny na průběžném soklu s vodící lištou a plastickým vyznačením u jednotlivých děl. Lektorské oddělení nabízí přednášky i programy s modelováním v ateliéru.

Před každým vystaveným exponátem je po jeho levé straně umístěn nosič s popiskou v bodovém písmu a v černotisku a zde se také nacházejí rozšířené doprovodné texty ve zvětšeném písmu pro návštěvníky se zbytky zraku. K dispozici je i průvodce expozicí v Braillově písmu.

 

Nevidomé a slabozraké návštěvníky zve i palác Kinských, který bude opět otevřen pro veřejnost od 17. dubna. V taktilní expozici Japonská skulptura hmatově zpřístupňuje soubor kopií významných památek, národního pokladu Japonska, které nejsou zastoupeny v žádných sbírkách na našem území. Otevírá tak přístup k obecným hodnotám japonské skulptury, zatímco komorní soubor v korejské části hmatové expozice seznamuje s významnými proudy keramické tvorby na Korejském poloostrově ve 2. až 15. století a zároveň představuje současné dílo keramičky U Kang Mä, inspirované tradičními zdobnými technikami. Pro snazší poznávání tvaru a prohlížení dekoru nádob byly keramické repliky autorkou zvětšeny.

Samostatné prohlížení hmatové expozice japonského sochařství a korejské keramiky lze doplnit komentovanou anebo asistovanou prohlídkou vybraného originálního díla s následnou výtvarnou činností v ateliéru.

Obě taktilní expozice asijského umění umožňují i vidícímu publiku znovuobjevit a přehodnotit význam „zapomenutého smyslu“, jakým je hmat. Exponáty doprovází popisky se zvětšeným českým a anglickým textem a v českém Braillově písmu a navigace na podlaze.

Hmatové expozice, výstavy a edukační programy jsou v Národní galerii Praze od 80. let 20. století nedílnou součástí péče o zrakově znevýhodněné návštěvníky.  

 

Autor fotografií: Jan Jirouš / Vlastník fotografií: NRZP ČR

Autor fotografií: Jan Jirouš / Vlastník fotografií: NRZP ČR

 

 

Tiskové zpravodajství ze dne 2. dubna 2014

KONTAKT PRO NOVINÁŘE:

Eva Kolerusová, tisková mluvčí
tel.: 222 321 459, mob.: 724 501 535
e-mail: kolerusova@ngprague.cz
www.ngprague.cz

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…