Inventář nejstarší části sbírky plakátů Archivu NG zpřístupněn online
06.03.2018

Archiv Národní galerie v Praze nově zpracoval a zveřejnil inventář nejstarší části sbírky plakátů na webových stránkách.  

Jedná se o inventář prvního tisíce plakátů z celkového počtu téměř sedmi tisíc exemplářů. Tento inventář je první z řady, postupně budou publikovány i inventáře dalších částí sbírky. Přesto, že sbírka nebyla budována chronologicky, nalezneme v této části největší podíl nejstarších plakátů (soubor plakátů Krasoumné jednoty, plakáty SVU Mánes, nejstarší plakáty Národní galerie a další).

Všechny plakáty jsou umístěny na pracovišti Archivu Národní galerie ve Veletržním paláci, kromě části souboru plakátů Krasoumné jednoty (označené v inventáři  přírůstkovým číslem AA), která se nachází  na pracovišti Archivu Národní galerie ve Schwarzenberském paláci. Inventář je nyní k dispozici na webových stránkách ZDE

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…