Bilance NG 2013 a výstavy 2013
16.01.2014

Tisková zpráva

Návštěvnost Veletržního paláce NG v roce 2013 láme znovu rekordy

Národní galerie v Praze v roce 2013 a výstavní program pro rok 2014

 

Nejnavštěvovanějším objektem Národní galerie v Praze byl v roce 2013 Veletržní palác. Tým nové ředitelky Sbírky moderního a současného umění H. Musilové spolupracoval na realizaci více než patnácti výstav a projektů v loňském roce a ty, spolu se stálými expozicemi stejně jako doprovodnými programy lektorů, přilákaly do Veletržního paláce téměř 200 tisíc návštěvníků, což je o 17%  (zhruba 30 000 návštěvníků) více než v roce předcházejícím. Růst návštěvnosti byl patrný hned v prvních měsících roku, kdy proběhly úspěšné výstavy Theodora Pištěka, Jiřího Koláře a Huga Demartiniho. Do Veletržního paláce přišlo za prvních pět měsíců 80 000 návštěvníků, což bylo zhruba o dvacet tisíc víc než v roce 2012.  Zvýšil se i podíl českých návštěvníků v galerii moderního a současného umění.

 

Tento trend bohužel razantně zastavily povodně v červnu 2013. Návštěvnost v objektech Národní galerie v Praze byla poloviční. V případě Kláštera sv. Anežky České a Valdštejnské jízdárny i nižší. Objekty musely být uzavřeny, což se zejména podepsalo negativně na návštěvnosti výstavy Jan Křížek a umělecká Paříž 50. let. Přesto si tuto výstavu návštěvníci našli a zejména u odborné veřejnosti a v médiích výstava zaznamenala pozitivní ohlas. Je nominována na cenu Gloria Musaealis za rok 2013. 

  

Také paláce Národní galerie v Praze na Pražském hradě s expozicemi starého českého a zahraničního umění a výstavami Sbírky umění 19. století v loňském roce zaznamenaly nárůst návštěvnosti. Tři objekty TriaNGlu, Šternberský, Salmovský a Schwarzenberský palác, navštívilo 114 405 lidí, což je dokonce o 30% více než v loňském roce.  V těchto palácích převažují výrazně zahraniční návštěvníci, naopak na výstavy a úspěšné lektorské programy chodí častěji domácí publikum. Stálá expozice „Baroko v Čechách“ byla výrazně obohacena o několik mimořádných děl, např. K. Škréta, Podobizna Humprechta Jana hraběte Černína z Chudenic.     

 

Přestože byl uzavřen palác Kinských na Staroměstském náměstí, jeho výstavní síň Konírna, nejmenší výstavní prostor NG, otevřena pro návštěvníky v roce 2013 zůstala a prezentovala několik výstav Sbírky grafiky a Sbírky orientálního umění, které vidělo přes 15 tisíc návštěvníků.    

 

Na podzim uspořádala NG osm výstav: mezi úspěšné ve Veletržním paláci lze řadit první z cyklu „Velké dílo pro velký dům“, velkoformátový obraz Jana Pištěka „Pod povrchem“, dále výstavy  „Karel Prager – Architekt, stavitel, vizionář“, „Cena Jindřicha Chalupeckého“ a „Jan Kotík (1916 – 2002)“, na které NG nabídla návštěvníkům společnou zvýhodněnou vstupenku. V listopadu pak byla zahájena výstava „CM863.

Sv. Cyril a Metoděj. Dějiny – tradice – úcta“ k 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu. V Salmovském paláci byla zahájena výstava „Ludvík Kuba: Poslední impresionista“ a v Konírně paláce Kinských představila Sbírka grafiky „Oskara Kokoschku“. V prosinci NG spustila nové webové stránky s výrazně vyšším podílem obrazových materiálů a obnovila prodej roční dárkové vstupenky.                    

 

 

Stálé expozice a výstavy pořádané Národní galerií v Praze ve vlastních objektech  navštívilo v loňském roce celkem 386 272 návštěvníků. Lektorská oddělení uspořádala téměř dva tisíce programů, kterých se zúčastnilo přes čtyřicet tisíc dětí a dospělých. Pracovníci galerie dále spolupracovali na více než deseti výstavních projektech s domácími i zahraničními partnery mimo NG. Nejúspěšnější návštěvnicky i odborným ohlasem byla výstava moderního českého umění v Soulu „Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl“, kterou vidělo na 90 000 návštěvníků v Koreji a pět a půl tisíce při repríze v Plzni a výstava Jana Zrzavého v Ostravě.

Národní galerie uspěla v oblasti vědy a výzkumu. V roce 2013 získala NG grant NAKI  (celkem řeší tři granty NAKI udělované ministerstvem kultury). Grantová agentura ČR udělila v roce 2013 pět grantů z oboru dějin umění a z toho tři získali odborní pracovníci  NG. Celkovým počtem dvanácti grantů, řešených v roce 2014, se tak galerie zařadila na přední místo mezi oborovými vědeckými institucemi. 

NG vydala v roce 2013 přes dvacet publikací, knih a katalogů, např. „František Frank Frantík François Kupka“, která nabízí přináší inspirativní pohledy na pět stěžejních malířových děl ze sbírek Národní galerie v Praze. Další kniha, „Petr Brandl – mistr barokní malby“, mapuje nejen Brandlovu tvorbu, ale i jeho bohémský život a pozornost věnuje také objednavatelům uměleckých prací. Aktuální je pak monografie „Ludvík Kuba. 1863–1956. Poslední impresionista“ vydaná k 150. výročí umělcova narození a k výstavě, která v současné době probíhá v Salmovském paláci.

 

Národní galerie v Praze i v roce 2014 otevírá pro návštěvníky nové výstavy a  pokračuje v prezentaci svých unikátních stálých expozic. Francouzská sbírka slaví na přelomu loňského a letošního roku 90. let od svého vzniku. Představuje významný, reprezentativní soubor malířských a sochařských děl A. Rodina, E. Delacroixe, francouzských krajinářů C. Corota, Th. Rousseaua, impresionistů C. Moneta, C. Pissarra, A. Renoira a umělců, kteří otvírali cestu modernímu umění: P. Cézanna, P. Gauguina, V. van Gogha či G. Seurata. Dále pak unikátní kubistická díla P. Picassa, G. Braqua a tvorbu autorů A. Deraina, M. Chagalla, P. Bonnarda a dalších. Kurátorský a lektorský tým pro tuto příležitost připravil ve Veletržním paláci speciální sérii přednášek a komentovaných prohlídek.  Další výročí si letos připomene Veletržní palác - 40. výročí od požáru a k tomuto tématu bude zahájena v březnu série výstav pod společným názvem „Příběh Veletržního paláce: 1928, 1974, 2014“. K Roku hudby 2014 galerie připravila unikátní výstavu „Vivat musica!“, která představí, jak se v průběhu více než pěti století proměňoval vztah hudby a výtvarného umění. Na výstavě budou zastoupena díla J. V. Myslbeka, J. Mánesa, E. Filly, F. Kupky, G. Braquea či P. Picassa. V Salmovském paláci bude od května k vidění výstava o vlivu japonismu na české umění a podzim bude patřit ve Valdštejnské jízdárně rozsáhlému projektu „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300“.   Kromě výstav budou otevřeny v roce 2014 i dvě stálé expozice: na jaře bude znovuotevřena stálá expozice Sbírky orientálního umění v paláci Kinských a na podzim se připravuje slavnostní otevření expozice umění 19. století v Salmovském paláci na Pražském hradě. Závěr roku pak bude ve znamení 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého a předvánoční čas doplní výstava se zatím pracovním názvem Bratři Čapkové dětem ve Veletržním paláci.

 

 

 

 

Tiskové zpravodajství ze dne 16. 1. 2014

 

KONTAKT PRO NOVINÁŘE:  
Eva Kolerusová, tisková mluvčí, tel.: 222 321 459, mob.: 724 501 535
e-mail: kolerusova@ngprague.cz

    

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…