PhDr. Zdenka Klimtová
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1982  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor orientalistika – bengálština, absolutoriun

Kurátorka Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze se zaměřením na umění jižní a jihovýchodní Asie. Zabývá se také asijským textilem se specializací na orientální koberce.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Zdenka Klimtová, Orientální koberce z českých soukromých sbírek, (kat. výst.), Západočeské muzeum v Plzni 2004.

Zdenka Klimtová, Kavkazské koberce – Caucasian Rugs, (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2006.

Zdenka Klimtová – Dagmar Pospíšilová, Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici, (kat. výst.), Moravské zemské muzeum, Brno 2010.

Dagmar Pospíšilová – Zdenka Klimtová, Otokar Feistmantel (1848–1891) and the Indian Collection of the Náprstek Museum, National Museum, Praha 2011.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Obraz Buddhy Šákjamuniho v asijském umění, Národní galerie v Praze 1996

Kavkazské koberce, Národní galerie v Praze 2006–2007

Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici (spoluautorka), Národní muzeum, Praha 2007 – Moravské zemské muzeum, Brno 2010.

KONTAKT

zdenka.klimtova@ngprague.cz
+420 224 810 758

Výstavy v národní galerii
Zimní variace
Datum konání: 06.12.2016 - 05.03.2017
Více informací
Asie v letních barvách
Datum konání: 06.06.2017 - 10.09.2017
Více informací
Hudba jako obraz
Datum konání: 15.09.2017 - 03.12.2017
Více informací
Loučení s Asií
Datum konání: 05.12.2017 - 25.02.2018
Více informací
Záhada Čapkova koberce
Datum konání: 22.08.2018 - 25.11.2018
Více informací
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní