Mgr. Markéta Kudláčová
archivářka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1993–2000  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno – obor dějiny umění

2000–2013  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště střední Čechy – oddělení evidence nemovitých kulturních památek, odborný dokumentátor-památkář

2013– dosud  Národní galerie, archiv – dokumentace, odborný archivář

Pořádání fondů, dokumentace činnosti Národní galerie, zodpovídání badatelských dotazů, rešerše, práce v badatelně.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Markéta Bojarová, Spolupráce Vlastislava Hofmana s Josefem Florianem 1917–1920, in: Opuscula historiae artium/ Studia minora facultatis philosphicae universitatis brunensis. 2001, F 45, s. 53- 66.

Markéta Bojarová, Skupina historizujících kostelů na Kolínsku, Památky středních Čech 15 (2), 2001, s. 63–68.

Markéta Bojarová, Novogotický zámek v Býchorách, sídlo Františka Horského a rodiny Kubelíků/ Kulturní historie a autorské určení objektu, Památky středních Čech 16 (2), 2002, s. 22–30.

Markéta Bojarová, Hrobka rodu Daubků od Antonína Wiehla v Litni na Berounsku, Památky středních Čech 18 (2), 2004, s. 22–28.

Markéta Kudláčová, Architekt souladu/ Antonín Wiehl a jeho cesta k české renesanci, Dějiny a současnost XXVIII (12)2006, s. 25–30.

Markéta Kudláčová, Sepulkrální sochařství konce 19. století na Kolínsku, Památky středních Čech 21 (1), 2007, s. 71–75.

Markéta Kudláčová, Hrobka rodiny Ringhofferů v Kamenici od Josefa Václava Myslbeka a Jiřího Stibrala, Památky středních Čech 23 (2), 2009,s. 46–50.

Markéta Kudláčová, Sepulkrální umění poslední třetiny 19. století ve středních Čechách, in Epigraphica et Sepulcralia III. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AVČR, v.v.i., v letech 20082010, ed. Jiří Roháček, Praha 2011, s. 209–218.

Markéta Kudláčová, Příběh dvou hrobek. Místa posledního odpočinku Ringhofferových a Daubků a jejich umělecké zpracování, in: Epigraphica et Sepulcralia III. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AVČR, v.v.i., v letech 20082010, ed. Jiří Roháček, Praha 2011, s. 209–218.

Markéta Kudláčová, Sepulkrální objekty hřbitova v Hořovicích, in: Epigraphica et Sepulcralia IV. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií,ed. Jiří Roháček, Praha 2013, s. 529–539.

Markéta Kudláčová, Rainer Kreissl (1924–2005) – sběratel a mecenáš a jeho kořeny v Rakovnických Sudetech, Ústecký sborník historický

Markéta Kudláčová, Sepulkrální sochařství devadesátých let – rané práce Bohumila Kafky, Josefa Mařatky a Stanislava Suchardy, in: Epigraphica et Sepulcralia VI. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, ed. Jiří Roháček

ODBORNÁ ČINNOST

2004–2005 řešitel grantu MK ČR Sepulkrální umění ve středních Čechách (1870-1900), číslo grantu: DA04P01OUK002. Úspěšně obhájeno na MKČR v roce 2006.

Markéta Bojarová, Resume, in: Jarmila Vacková, Van Eyck, Praha 2005.

Markéta Bojarová, Bibliografie, in: Jarmila Vacková, Van Eyck, Praha 2005.

KONTAKTY

marketa.kudlacova@ngprague.cz
+420 224 301 334

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…