Mgr. Markéta Dlábková, Ph.D.
kurátorka

Roku 2006 absolvovala studium dějin umění na FF UK diplomovou prací na téma Adolf Liebscher. Ve Sbírce grafiky a kresby NG pracuje od roku 2007, věnuje se zde české a středoevropské kresbě a grafice 19. století. V rámci umění 19. století se zajímá zejména o historickou kresbu a malbu, tvorbu tzv. generace Národního divadla a ilustraci. V letech 2015–2016 se podílela na grantovém projektu GAČR zpracovávajícím dílo Františka Tkadlíka. Roku 2016 dokončila studium v doktorském programu FF UK s projektem České ilustrované časopisy druhé poloviny 19. století.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

2009–2016: doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, téma České ilustrované časopisy 2. poloviny 19. století, školitel: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

1999–2006: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Dějiny umění, diplomová práce na téma Adolf Liebscher 1857–1919, vedoucí dipl. práce Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 

Od 2015: kurátorka české kresby a grafiky 19. století Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze

2012–2015: rodičovská dovolená

2008–2012: kurátorka kresby 19. století Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze

2007–2008: asistentka Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Markéta Dlábková, Adolf Liebscher. Sláva a zapomnění (kat. výst.), Praha 2007

Markéta Dlábková – Ondřej Chrobák (edd.), František Bohumír Zvěřina 1835–1908 (kat. výst.), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava 2008

Markéta Dlábková, Karel Svoboda (1824–1870), Grafické kabinety, Národní galerie v Praze, Praha 2009

12 hesel, in: Zuzana Novotná (ed.), 101/II Mistrovská díla ze Sbírky grafiky a kresby, Národní galerie v Praze, Praha 2010

Markéta Dlábková, Oběti náboženského fanatismu. Raná kresba Václava Brožíka, in: Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis II. Grafika a kresba českých zemí v evropských souvislostech, Národní Galerie v Praze, Praha 2010, s. 78–85

Markéta Dlábková, Petr Maixner a ilustrace Zapovy Česko-Moravské kroniky. In: Alena Volrábová (ed.): Ars linearis III, Praha 2012, s. 132–141

Markéta Dlábková, Století Rukopisů. In: Eva Bendová / Vít Vlnas (edd.): Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století (kat. výst.), Plzeň 2013, s. 9–26

Markéta Dlábková, Křeslo pro hosta? Na okraj Maroldových kreseb pro Fliegende Blätter. In: Alena Volrábová (ed.): Ars linearis IV, Praha 2014, s. 82–89

Markéta Dlábková, K problematice českých ilustrovaných časopisů druhé poloviny 19. století, Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 1/2016, Studia historiae artium II, s. 95–124

Markéta Dlábková, Brožíkův Hus a jeho cesta českými ilustrovanými časopisy – několik poznámek k dobové prezentaci uměleckého díla. In: Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis VI, Praha 2016, s. 52–61

Markéta Dlábková, Pozorování a stylizace. In: Šárka Leubnerová (ed.), František Tkadlík / 1786–1840, Národní galerie v Praze, Praha 2016

Markéta Dlábková – Pavla Machalíková: Krajina a její významy. In: Šárka Leubnerová (ed.), František Tkadlík / 1786–1840, Národní galerie v Praze, Praha 2016

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

František Bohumír Zvěřina 1835–1908. OGV v Jihlavě ve spolupráci s NG v Praze, OGV v Jihlavě, 6. 2. – 19. 4. 2009 (spolu s O. Chrobákem)

Karel Svoboda (1824–1870). Grafický kabinet, NG v Praze, Klášter sv. Jiří, 24. 10. 2009–28. 2. 2010

„Slovanský Orient“. Balkánské náměty v kresbě a grafice 19. století. Grafický kabinet, NG v Praze, Klášter sv. Jiří, 21. 10. 2010 – 23. 1. 2011

Petr Maixner a ilustrace Zapovy Česko-Moravské kroniky. Grafický kabinet, NG v Praze, Klášter sv. Jiří, 14. 7. – 23. 10. 2011.

KONTAKT

marketa.dlabkova@ngprague.cz
+420 220 397 229
+420 776 229 023

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…