Mgr. Hana Dočkalová
kurátorka pro edukační činnost

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

Kurátorka pro edukační činnost v Lektorském oddělení Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze ve Veletržní paláci, garantka programů pro MŠ, 1. a 2. st. ZŠ. Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Výtvarná výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ. Věnovala se pedagogické a lektorské činnosti v organizacích: Lektorském oddělení SMSU, Mensa gymnázium o. p. s., Aeroškola a Výtvarná dílna Vinohrady. Zaměřuje se na zprostředkování umění za pomoci současných uměleckých tendencí.

OSTATNÍ KONFERENCE A PROJEKTY

Konference Dunajská Streda 10. – 11. 4. 2014
Prezentace – Estetická výchova na víceletých gymnáziích

Konference Mensa pro rozvoj nadání 2014 – 13. 3. 2014
Prezentace – Výchova skrze výtvarná média

2011–2013 Doprovodné programy pro výstavy ve Veletržním paláci – Sobotní otevřený ateliér k výstavám Domika Langa, Theodora Pištěka, Jiřího Koláře, Františka Kupky, Huga Demartiniho, Amalie Giacomini, Jana Křížka, Ceny Jindřicha Chalupeckého a dalších.

Od ledna 2009–2014 Aeroškola – Malá škola animace
Externí lektorka animačních kurzů pro děti, asistence na kurzech pro dospělé

2010–2013 Aertěk – filmový letní tábor
Lektorka edukačních programů, vedení jednoho z filmových týmů

KONTAKT

hana.dockalova@ngprague.cz
+420 224 301 044

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…