Výtvarné dílny

Mladým lidem a dospělým jsou určeny pravidelné výtvarné dílny, vztahující se zpravidla k aktuálním výstavám. Jejich cílem je propojit interpretaci uměleckých děl s vlastní tvorbou a otevřít galerii jako prostor nabízející inspiraci, zážitek a experiment. Pro ty, kteří se chtějí věnovat klasičtějším technikám, jako je kresba či malba, realizujeme celoroční výtvarné kurzy Cesta k mistrům a Portrét a figura podle mistrů, které jsou zaměřené na zvládnutí základních výtvarných problémů, ale i pokročilejší témata (technologie, zátiší, kompozice,...). 

Národní galerie každoročně pořádá letní plenérové školy a workshopy, které trvají týden a odehrávají se i mimo galerijní prostor / klasická krajinomalba, land-art, experiment, performance...

BAROKROKY
sobota 1. 11. 2014
Hudba a pohyb ve výtvarném umění bude inspirací pro taneční dílnu, která vás
seznámí se základy barokního tance. Odehrává se přímo v prostorách výstavy Vivat
Musica!, která ukazuje propojení hudby a výtvarného umění od 16. století do
současnosti.

POHLEDNICE
sobota 22. 11. 14.00–17.00 (mládež od 12 let a dospělí) ve Schwarzenberském paláci
Pohled z okna vlaku zachytí vždy jen prchavý okamžik, ale přece stojí za to. Na cestě míváme nebývalý klid k pozorování. Zkusme zachytit zážitek z cestování a z krajiny kolem do obrazové miniatury pohlednice. Inspirací nám budou krajinomalby i bravurní skici z doby barokní.

Pro dospělé a mládež

Program nejbližších 7 dní

Pátek
žádné programy
Sobota
Pondělí
žádné programy
Čtvrtek