Výběrová řízení

Ředitel/ka Sbírky starého umění

Ředitel/ka Sbírky umění 19. století

Ředitel/ka Sbírky moderního a současného umění

 

Kvalifikační předpoklady

-      ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění, kulturní historie nebo jim odpovídající ekvivalent - velký doktorát (Ph.D.) nebo jiná srovnatelná vědecká kvalifikace

-      velmi dobré znalosti alespoň dvou cizích jazyků: písemná angličtina podmínkou, další jazyk žádoucí

-      vědecká a kurátorská praxe v oboru min. 5 let

-      zásadní vědecké publikace a/nebo kurátorské aktivity s mezinárodním přesahem v oboru dějiny umění či hmotné kultury

 

Ostatní požadavky

-      silná osobnost s organizačními a řídícími schopnostmi, komunikativní a schopná týmové práce

-      schopnost vytváření koncepce tvorby, ochrany a prezentace sbírkového fondu

-      znalost základní legislativy týkající se péče o sbírky muzejního charakteru

-      dobrá orientace v českém výtvarném prostředí a hluboká znalost mezinárodního kontextu

-      dobrá znalost práce s počítačem (především MS Office a databázové programy)

 

Charakteristika pracovní činnost

-      vytváří koncepci a zajišťuje ochranu a prezentaci sbírky

-      řídí činnost sbírkového oddělení v oblasti vědecko-výzkumné, metodické a organizační

-      odpovídá za stav zpracování, dokumentaci, zachování a uložení sbírkových fondů

-      navrhuje a podílí se na organizaci krátkodobých výstavních projektů

 

Nabízíme

-      1,0 pracovní úvazek s neomezenou dobou trvání se zkušební dobou 1 roku

-      plat podle tarifní stupnice, osobní hodnocení, příplatek za vedení a mimořádné odměny

-      zaměstnanecké benefity

-      atraktivní práce v prestižní muzejní a vědecké instituci

-      aktivní spolupráci na restartu NG s ambicí dosáhnout postavení špičkové muzejní instituce v mezinárodním kontextu

-      možnost dalšího vzdělávání

 

Přihláška do prvního kola VŘ musí obsahovat

-      motivační dopis v anglickém jazyce

-      strukturovaný životopis v anglickém jazyce

-      seznam publikační činnosti

-      seznam realizovaných vědecko-výzkumných projektů v anglickém jazyce

-      seznam realizovaných výstavních projektů v anglickém jazyce

-      ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-      prohlášení o znalosti etického kodexu kurátora (vydaný ICOM) a připravenosti se jím bezvýhradně řídit

-      základní teze koncepce rozvoje sbírky v anglickém jazyce (max. 5000 znaků s mezerami)

 

Organizace a termín VŘ

Řízení bude vícekolové, posouzením uchazečů bude pověřena komise odborníků.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na adresu hr@ngprague.cz nejpozději do 10. dubna 2015.

 

 

NG v Praze

Program následujících 7 dní

Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy
Neděle
žádné programy
Pondělí
žádné programy