Odborní pracovníci
Generální ředitel
Hlavní kurátor
Adam Budak
hlavní kurátor/Chief Curator
Profil
Ředitelé sbírek
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Profil
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
ředitelka Sbírky umění Asie a Afriky
Profil
Dr. phil. Marius Winzeler
ředitel Sbírky starého umění
Profil
Milena Kalinovská
ředitelka Sbírky moderního a současného umění
Profil
Sekce vědy, výzkumu a vědeckých informací
Tajemník pro vědu a výzkum
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
tajemník referátu pro vědu a výzkum kurátor
Profil
Lektoři
PhDr. Zdenka Klimtová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Mgr. Jitka Handlová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Mgr. Jana Klímová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
MgA. Anna Chmelová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Mgr. Hana Dočkalová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Mgr. Hana Rosenkrancová
kurátorka pro edukační činnost
Profil
Mgr. et MgA. Oldřich Bystřický
kurátor pro vzdělávání, vedoucí oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost
Profil
Mgr. Ondřej Faktor
kurátor pro edukační činnost
Profil
Kurátoři
Restaurátoři
Ing. Radka Šefců
Restaurátorské oddělení, chemicko-technologická laboratoř
Profil
Archiv
Fotooddělení
Středisko odborných činností
NG

Kontakty objektů

Program následujících 7 dní