Registrační karta pro volný vstup do Národní galerie

Registrace

Národní galerie v Praze umožňuje novinářům, kteří se věnují problematice výtvarného umění, volný vstup do svých stálých expozic a na výstavy, které pořádá. Podmínkou je registrace, na jejímž základě Národní galerie v Praze vydá uchazeči tzv. Kartu novináře, tj. průkaz, opravňující ke vstupu do stálých expozic a na výstavy Národní galerie v Praze zdarma.

Registračními údaji jsou:

jméno,
příjmení,
akademický titul (nepovinně),
název periodika či elektronického média, pro které novinář pravidelně pracuje,
číslo novinářského průkazu
platný telefonický kontakt,
platný e-mailový kontakt.

Karta platí jeden rok ode dne vydání a bez razítka instituce je neplatná. Při ukončení činnosti periodika či média, pro které byla registrace vydána, si Národní galerie v Praze vyhrazuje právo zrušit platnost karty pro toto periodikum vydané. Karta zároveň pozbývá platnosti v případě, že její držitel/ka nepředloží v průběhu roku publikovaný článek na téma související s Národní galerií v Praze.

Registrujte se prosím telefonicky či na adrese:

Národní galerie v Praze - palác Kinských
Staroměstské nám. 12
110 15  Praha 1
Tel.: 222 321 459
E-mail: tisk@ngprague.cz

Pro novináře

Program následujících 7 dní