Čtvrteční impresionistické podvečery
Datum konání: 20.02.2014 16:30 - 20.02.2014 17:30
Místo konání: Salmovský palác
Typ akce: Komentované prohlídky

23. 1.  16.30  Praha – Mnichov (Roman Prahl)

 6. 2.   16.30  Fenomén portrétního umění (Andrea Rousová, Monika Sybolová)

20. 2.  16.30  Ludvík Kuba - renesanční osobnost slovanského světa (Jiřina Langhammerová)

20. 3.   16.30  Ludvík Kuba a Lužičtí Srbové (Jurij Łušćanski-Wuschansky)

 3. 4.    16.30  Evropský impresionismus (Hana Rosenkrancová)

Cena: 50 Kč + vstupné (vstupenka z výstavy zůstává v platnosti i na další přednášky, u nichž zaplatíte pouze lektorský poplatek) / Doba trvání: 60–90 min. 

20. 2. 16.30 Ludvík Kuba – renesanční osobnost slovanského světa, přednáška s dataprojekcí (Jiřina Langhammerová)

Anotace přednášky: Přednáška představí malíře Ludvíka Kubu jako významného etnografa. Pomocí jeho obrazů navštívíme všechny evropské země, ve kterých se nacházejí slovanské národy. Procestujeme s Ludvíkem Kubou Evropu od Lužice po Balkán, podíváme se na hmotné i nehmotné slovanské dědictví od kroje po píseň a rituál a pochopíme Kubův přínos pro národopisnou vědu.

O přednášející: PhDr. Jiřina Langhammerová se v mládí věnovala folklorní činnosti jako zpěvačka a tanečnice. Vystudovala na Karlově univerzitě obor etnografie, folkloristika a české dějiny. Již v průběhu studia pracovala jako výtvarnice v Ústředí lidové umělecké výroby v oboru krojových rekonstrukcí a návrhů z oblasti bydlení, odívání a zvykosloví.
V roce 1968 odchází do Národního muzea jako kurátorka textilních fondů a od roku 1993 byla vedoucí národopisného oddělení Národního muzea. V průběhu muzejní praxe byla PhDr. Jiřina Langhammerová autorkou řady velkých výstav doma i v zahraničí. Mezi největší patří Národopisná výstava v roce 1995 uspořádaná v rámci jubilea Národopisné výstavy českoslovanské v Praze z r. 1895.
V dalších letech se plně věnovala obnově vlastní expozice Národopisného muzea, které bylo jako nově pojatý, živý celek - Musaion - slavnostně otevřeno 29. září 2005. PhDr. Jiřina Langhammerová publikovala řadu odborných prací, z nichž z poslední doby připomínáme významné knižní publikace - Lidové kroje z České republiky a Lidové zvyky. V roce 2011 vydala knihu Ludvík Kuba Renesanční osobnost slovanského světa.

 

 


Související výstavy
Související expozice
Umění 19. století od klasicismu k romantismu
Hradčanské náměstí 2, Praha 1 - Hradčany
Více informací
Stálé expozice

Program nejbližších 7 dní

Pondělí
žádné programy
Úterý
Středa
žádné programy
Pátek
žádné programy