Pro návštěvníky

Klub přátel Národní galerie v Praze

Členský program Klub přátel Národní galerie v Praze nabízí všem milovníkům výtvarného umění benefity ve třech kategoriích. Členská karta opravňuje držitele k neomezenému volnému vstupu do všech šesti budov Národní galerie i k čerpání dalších členských výhod po dobu jednoho roku. Více informací a online přihláška zde


SBÍRKOVÉ EXPOZICE

Kombinované vstupné do sbírkových expozic

Vstupné pro jednorázový vstup do všech sbírkových expozic Národní galerie v Praze – palác Kinských, Klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác. Platnost vstupenky 10 dní ode dne zakoupení.

 • 500 Kč
Vstup zdarma do sbírkových expozic Národní galerie v Praze pro děti a mládež do 18 let a pro studenty do 26 let poskytuje Komerční banka, generální partner Národní galerie v Praze (více zde). 
 

Jednorázové vstupné do sbírkových expozic

Veletržní palác

 • Základní: 250 Kč
 • Snížené: 150 Kč

Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Klášter sv. Anežky České

 • Základní: 220 Kč
 • Snížené 120 Kč

Palác Kinských

 • Základní: 150 Kč
 • Snížené: 80 Kč
 
Grafické kabinety
Vstup do grafických kabinetů ve Schwarzenberském a Veletržním paláci v rámci vstupného do sbírkových expozic.
 
Vstup zdarma
 • Děti do 18 let a studenti do 26 let s platným průkazem o studiu
 • Školní skupina - studenti (max 26 let), žáci s pedagogickým doprovodem (skupina min. 8 studentů)
 • Pedagogický doprovod školní skupiny (10 studentů + 1 pedagog)
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jejich doprovod
 • Asociace muzeí a galerií (AMG)
 • ICOM, ICOMOS, NPÚ
 • Členové Klubu přátel Národní galerie
 • Zväz múzeí na Slovensku
 • Členové Společnosti přátel NG (SPNG)
 • Členové Uměleckohistorické společnosti
 • Držitelé Prague Card (Pražské turistické karty)
 • Držitelé novinářské karty Národní galerie v Praze
 • Držitelé čestné vstupenky
 • Držitelé V. I. P. vstupenky
 • Držitelé roční vstupenky
 • Certifikovaný člen Klubu V. I. P. průvodců (Pražská informační služba - PIS)
Snížené vstupné
 • Senioři nad 65 let
 • Držitelé platných mezinárodních učitelských průkazů ITIC
 

 

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

Palác Kinských

Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne

 • Základní: 200 Kč
 • Snížené: 100 Kč
 • Rodinné: 350 Kč
 • Školní skupina: 30 Kč /žák

 

Valdštejnská jízdárna 

Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský

 • Základní: 220 Kč
 • Snížené: 150 Kč
 • Rodinné: 350 Kč
 • Školní skupina: 30 Kč /žák
 

Salmovský palác

Charta Story. Příběh Charty 77

 • Základní: 120 Kč
 • Snížené: 60 Kč
 • Rodinné: 200 Kč
 • Školní skupina: 30 Kč /žák
 

Veletržní palác

Magdalena Jetelová: Dotek doby

 • Základní 140 Kč 
 • Snížené: 70 Kč 
 • Rodinné: 350 Kč 
 • Školní skupina: 30 Kč /žák 
 
František Skála. Hala A
 • volný vstup
 

 
Kombinace krátkodobých výstav a sbírkové expozice

Veletržní palác

Magdalena Jetelová. Dotek doby (mezanin) 
Umění 19., 20. a 21. století
 • Základní 300 Kč 
 • Snížené 200 Kč
 

Vstup zdarma

 • Děti do 6 let
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
 • Pedagogický doprovod a průvodce se skupinou
 • Asociace muzeí a galerií (AMG)
 • ICOM, ICOMOS, NPÚ
 • Členové Klubu přátel Národní galerie
 • Držitelé novinářské karty Národní galerie v Praze
 • Zväz múzeí na Slovensku
 • Členové Společnosti přátel NG (SPNG)
 • Držitelé čestné vstupenky
 • Držitelé roční vstupenky

Snížené vstupné

 • Děti 6–15 let
 • Senioři nad 65 let
 • Studenti do 26 let s platným průkazem o studiu
 • Držitelé platných mezinárodních průkazů ISIC, IYTC, EYCA/EURO<26, ITIC

Rodinná vstupenka

 • max. 2 dospělí a 1-5 dětí do 15 let

Pro návštěvníky

Program následujících 7 dní