Pokyny pro autory
Zasílání rukopisů

Rukopisy zasílejte prosím ve formátu .doc, .docx nebo .rtf na e-mailovou adresu tajemníka referátu pro vědu a výzkum  (klipa@ngprague.cz) nebo na adresu vedoucího edičního oddělení NG v Praze (hartmann@ngprague.cz)

Podklady pro obrazovou přílohu posílejte prosím na CD či DVD na adresu:
Ediční oddělení
Národní galerie v Praze
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

nebo elektronicky na e-mailovou adresu tajemníka referátu pro vědu a výzkum (klipa@ngprague.cz) nebo na adresu vedoucího edičního oddělení NG v Praze (hartmann@ngprague.cz)

Zásady formální úpravy textů (Norma) ke stažení zde.

 

Recenzní řízení:

Všechny texty publikované v Bulletinu NG v Praze (s výjimkou odborných recenzí) procházejí anonymním recenzním řízením (recenzent nezná jméno autora textu, autor nezná jméno recenzenta). Oba oslovení recenzenti jsou odborníky na danou problematiku a nejsou k datu odevzdání textu pracovně-právně spojeni s působištěm autora. Vyjadřují se k formálnímu zařazení textu do struktury daného čísla a k jeho odborným kvalitám. Text je publikován až po zapracování případných připomínek. Vyplněné recenzní formuláře jsou archivovány.

Bulletin Národní galerie v Praze

Program následujících 7 dní

Úterý
15:30 - 17:30
Ateliér (10—16 let)
Středa
Pátek
žádné programy
Neděle
žádné programy
Pondělí
žádné programy