Palác Kinských

 

Generální ředitelství 

Staroměstské náměstí 12
110 15 Praha 1

Informace pro návštěvníky
Tel.: (+420) 224 301 122

Pokladna
Tel.: (+420) 220 397 254
Denně mimo pondělí 10-18 hod.

Sekretariát generálního ředitele
Tel.: (+420) 220 397 236, 220 397 276
E-mail: genreditel@ngprague.cz

pověřený výkonný ředitel
PhDr. Ing. Petr Kaiser
Tel.: (+420) 220 397 279
E-mail: petr.kaiser@ngprague.cz

Kabinet generálního ředitele
Mgr. Eva Giese, pověřena vedením
Tel.: (+420) 220 397 260
E-mail: eva.giese@ngprague.cz

Hlavní kurátor
Adam Budak
František Teplý, asistent hlavního kurátora
E-mail: frantisek.teply@ngprague.cz
Tel.: (+420) 725 834 050

Sekce vědy, výzkumu a vědeckých informací
doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D., ředitel sekce
E-mail: filip.suchomel@ngprague.cz

Sekce evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu
Mgr. Eva Balaštíková, ředitelka sekce
Tel.: (+420) 224 301 813
E-mail na sekretariát: samuel.kralovic@ngprague.cz

Odbor PR a marketingu
Miroslav Krupička, vedoucí odboru
GSM: (+420) 220 397 218
E-mail: miroslav.krupicka@ngprague.cz

Mgr. Tereza Ježková, tisková mluvčí
GSM: (+420) 728 301 377
E-mail: tereza.jezkova@ngprague.cz

Ing. Tomáš Pospíšil, referent marketingu
Tel.: (+420) 224 810 758
GSM: (+420) 724 501 535
E-mail: tomas.pospisil@ngprague.cz

 Mezinárodní vztahy a partnerské programy
Lydie Raszková, vedoucí
Tel.: (+420) 773 762 547
E-mail: lydie.raszkova@ngprague.cz

Sbírka umění Asie a Afriky
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
ředitelka Sbírky umění Asie a Afriky
Tel.: (+420) 222 321 445
E-mail: marketa.hanova@ngprague.cz

Michaela Fišerová
asistentka ředitelky
Tel.: (+420) 222 321 445
E-mail: michaela.fiserova@ngprague.cz

Kurátoři:
Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D., l. 240
E-mail: michaela.pejcochova@ngprague.cz
Mgr. Jana Ryndová, Ph.D., l. 271
E-mail: jana.ryndova@ngprague.cz

Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost :
E-mail: asiaedu@ngprague.cz
telefon se záznamem (+420) 220 397 246

PhDr. Zdenka Klimtová, l. 271, kurátorka pro edukační činnost
E-mail: zdenka.klimtova@ngprague.cz

Sbírka grafiky a kresby
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 220 397 232 (232), 724 508 462
E-mail: alena.volrabova@ngprague.cz, grafika@ngprague.cz

Katalog sbírek:
Bc. Lenka Babická, l. 219
Tel.: (+420) 220 397 219, 606 795 865
E-mail: lenka.babicka@ngprague.cz

Studovna a knihovna:
Mgr. Dita Tajzichová, l. 241
Tel.: (+420) 220 397 241
E-mail: dita.tajzichova@ngprague.cz

Oddělení staré grafiky a kresby
Vedoucí oddělení:
PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D., l. 257
Tel.: (+420) 220 397 257, 777 723 925
E-mail: blanka.kubikova@ngprague.cz

Kurátoři:
PhDr. Petra Zelenková, Ph.D., l. 256
E-mail: petra.zelenkova@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 256, 724 508 463
Mgr. Dalibor Lešovský, l. 232
E-mail: dalibor.lesovsky@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 232, 778 716 396

Oddělení grafiky a kresby 19.-21. století
Vedoucí oddělení:
Mgr. Zuzana Novotná, l. 239
E-mail: zuzana.novotna@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 239, 606 736 879

Kurátoři:
PhDr. Eva Bendová, l. 258
E-mail: eva.bendova@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 258, 606 780 951
Mgr. Petr Šámal, l. 272
E-mail: petr.samal@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 272
Mgr. Markéta Dlábková, l. 229
E-mail: marketa.dlabkova@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 229

Sekce evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu
Depozitář grafiky a kresby:
PhDr. Vít Mazač, l. 231
E-mail: vit.mazac@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 231
Mgr. Vít Pelc, l. 285
E-mail: vit.pelc@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 285
MgA. Jiří Bouma, l. 233
E-mail: jiri.bouma@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 233

Správce objektu
Petr Porteš, l. 420
E-mail: petr.portes@ngprague.cz
Tel.: (+420) 220 397 210

Café NG Kinský
www.cafengkinsky.cz
facebook.com/cafengkinsky

Kontakty

Program následujících 7 dní