Schwarzenberský palác



Schwarzenberský palác

Schwarzenberský palác je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb v Praze a výraznou dominantou Hradčanského náměstí. Pro hraběte Jana ml. z Lobkovic postavil toto sídlo architekt Agostino de Galli v letech 1545 – 1567, kdy docházelo k obnově Pražského hradu po velkém požáru.

Palác, rozvržený do tří křídel obklopujících arkádový dvůr, je v mnohém ovlivněn italskými renesančními vzory. V jeho držení se postupně vystřídali Lobkovicové, císař Rudol II., Rožmberkové, Švamberkové, Eggenberkové a Schwarzenberkové, po nichž zůstal paláci jeho současný název. Stavba si z velké části uchovala původní renesanční podobu, a to nejen zvenčí, ale i zevnitř. Začátkem 18. století provedl barokní úpravy paláce Marcantonio Canevalle a později dle návrhu Antonia Erharda Martinelliho také Thomas Haffenecker. Na konci 18. a v první polovině 19. století proběhly klasicistní úpravy paláce a v 19. a 20. století dvě rozsáhlé obnovy sgrafitové výzdoby jeho fasády. Od roku 1910 sloužila budova výstavním účelům – nejprve jako Technické a později jako Vojensko historické muzeum. Po dokončené rekonstrukci objektu byla v březnu 2008 v jeho třech podlažích otevřena  stálá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, nazvaná „Baroko v Čechách".

 

Baroko v Čechách

Stálé expozice Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Vojenského historického ústavu v Praze Sochařská část expozice „Baroko v Čechách" je instalována v přízemí objektu. Zde rovněž najdeme malířské a sochařské „skicárium," přibližující dílenskou praxi barokních ateliérů. Ve 2. a 1. patře paláce je představena tvorba nejvýznamnějších umělců v rozpětí od pozdní renesance do konce 18. století. Klíčovým osobnostem Karla Škréty a Petra Brandla byly vyčleněny reprezentativní prostory paláce. V záměrné konfrontaci byly instalovány portréty Petra Brandla a Jana Kupeckého. Instalací obrazů podle bilaterální symetrie je připomenuta dobová obliba šlechtických obrazáren. V suterénu paláce byla v roce 2009 otevřena stálá expozice „Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze", která návštěvníkovi představuje umělecké řemeslo středoevropského kulturního prostoru od manýrismu přelomu 16. a 17. století až po klasicismus. Naopak pod unikátním barokním krovem paláce byla v únoru 2011 zpřístupněna expozice nejcennějších historických zbraní z 15. až 19. století ze sbírek Vojenského historického ústavu nazvaná „Císařská zbrojnice." Součástí expozice je také Grafický kabinet, kde probíhají krátkodobé výstavy kreseb a grafických listů z rozsáhlého fondu Národní galerie.

 

Rudolfínské umění (H. von Aachen, B. Spranger, A. de Vries...)
Barokní sochařství (J. J. Bendl, M. B. Braun, F. M. Brokof...)
Barokní malířství (K. Škréta, M. L. Willmann, P. Brandl, J. Kupecký, V. V. Reiner, N. Grund...)
Barokní umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze (suterén paláce)


V suterénu paláce Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky barokaCísařská zbrojnice (na půdě paláce). Expozici připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s Národní galerií v Praze.


KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU

Pro skupiny do 30 osob nabízíme komentované prohlídky včetně cizojazyčných. Objednávky nejméně dva týdny předem. Cena: česky 30 Kč za os. (21 – 30 os ve skupině), 600 Kč (skupina do 20 os) + vstupné, výklad v cizím jazyce 1200 Kč za skupinu do 15 osob nebo 1500 Kč za skupinu 16 - 25 os + vstupné

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS OD GOTIKY PO ROMANTISMUS

Přednášky, které se uskuteční ve školním roce 2015/2016 umožní zájemcům získat široký přehled o sbírkách starého umění Národní galerie v Praze. Navštívíme stálé expozice v klášteře sv. Anežky České, v Schwarzenberském, Salmovském a Šternberském paláci.

Den konání: vždy v úterý

Začátek: vždy v 16: 30

29.3.      Řád a harmonie klasicismu
5. 4.       Kontrasty a nebezpečí romantismu

Salmovský palác Hradčanské nám. 2, Praha 1 

Více o cyklu zde.

 

NAROZENINY V GALERII

Narozeniny vašeho dítěte proběhnou netradiční formou – hosté se promění v postavy z uměleckých děl, hrají hry a věnují oslavenci vlastnoručně vyrobený dárek. Pro starší děti nabízíme programy „Slavnost bohů“ či „V urozené společnosti“, pro mladší „Zvířátka u Orfea“. Vhodné pro děti od 7 do 12 let. Rezervace: nutná alespoň měsíc předem    

                                                                                                                            

ÚKOLY A HÁDANKY PRO RODINY S DĚTMI

„Návštěva v ptačí říši“ a „Cesta barokem s věrným přítelem“

K rodinné vstupence je možné u pokladny vyzvednout pracovní listy pro děti ve věku 3 –6 a7 – 11 let (zdarma) v rámci projektu Rodiny v Národní galerii.

 

HMATOVÁ EXPOZICE NEJEN PRO NEVIDOMÉ

DOTEKY BAROKA

Expozice odlitků barokních soch v suterénu paláce. Exponáty jsou opatřeny popiskami v Braillově bodovém písmu a ve zvětšeném černotisku.

PROGRAMY

Sochy veselé a smutné – budeme hádat, jaký výraz mají zobrazené tváře

Povídání o sochách – co je volná socha, sousoší, reliéf…

Matyáš Bernard Braun a jeho alegorie z Kuksu - o naší významné barokní památce. Na hmatovou prohlídku může navázat modelování v ateliéru. Rezervace: nejméně tři týdny předem 

Z paláce do paláce - Netradiční oslava narozenin: v dobových kostýmech budeme cestovat mezi starými paláci, zatancujeme si, vyrobíme šperk a zúčastníme se slavnostní hostiny.

Rezervace: nutná alespoň měsíc předem

 

 

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10:00-18:00

Vstupné
Základní300 Kč
Snížené150 Kč
Adresa
Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1

Doprava
Tram 22 - stanice Pražský hrad
Výstavy
Nejbližší programy
Aktuality

Program následujících 7 dní