Kurzy dějin umění

Kurz dějin umění

Lektorské oddělení sbírky moderního a současného umění ve Veletržním paláci pro Vás připravilo kurzy dějin umění, jež nabízejí základní orientaci v evropských a českých dějinách umění. Kromě povědomí o proměnách uměleckých děl poskytne svým absolventům i jemnější dovednosti jako například schopnost analyzovat výtvarná díla, číst a interpretovat texty o umění či kresebně zaznamenat architekturu. V nabídce najdete i tradiční dvousemestrální kurz, jehož cílem je důkladně seznámit účastníky s uměním 19. a 20. století. Dále jsme pro Vás připravili 8 bloků přednášek, komentovaných prohlídek, architektonických procházek a diskusí, které se budou mimo jiné věnovat designu, architektuře, veřejné plastice, vztahu hudby a výtvarného umění, současné výtvarné světové scéně a uměleckým osobnostem 1. poloviny 20. století. 

Bližší informace ke Kurzům dějin umění 2015/2016 zveřejníme na konci července 2015.  

Cyklus Od gotiky po romantismus

Přednášky, které se uskutečnily ve školním roce 2014/ 2015, umožnily zájemcům získat široký přehled o sbírkách starého umění Národní galerie v Praze. Navštívili jsme stálé expozice v klášteře sv. Anežky České, v Schwarzenberském, Salmovském a Šternberském paláci. 

Kurz znalectví výtvarného umění 19. století

Národní galerie v Praze připravila kurz pro začínající sběratele/ky a milovníky/ice výtvarného umění. Devět bloků praktických dílen bude probíhat v nové stálé expozici Umění 19. století od klasicismu k romantismu v Salmovském paláci a v jeho studijních depozitářích. Bližší informace ke kurzu 2015/2016 zveřejníme na konci srpna. 


 

 

Pro dospělé a mládež

Program následujících 7 dní

Neděle
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
žádné programy
Čtvrtek
žádné programy
Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy