Kontakty: Palác Kinských
Generální ředitel NG
Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph. D.
Generální ředitel Národní galerie v Praze
Profil
Hlavní kurátor
Adam Budak
hlavní kurátor/Chief Curator
Profil
Ředitelé sbírek
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
ředitelka Sbírky grafiky a kresby, pověřena vedením Sbírky umění 19. století
Profil
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
ředitelka Sbírky orientálního umění v Praze
Profil
Kurátoři
Kontakty objektů

Program následujících 7 dní