Komentované prohlídky

Samozřejmě součástí doprovodného programu k aktuálním výstavám a stálým expozicím jsou komentované prohlídky s autory výstav, kurátory, odbornými lektory a předními specialisty na danou problematiku. Komentované prohlídky mají často formát tzv. „hovorů o umění“, kdy výstavou provází její autor nebo lektor se zajímavými hosty (pamětníky, umělci, historiky umění, galeristy apod.)

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY VIVAT MUSICA!
17. 8. 2014 / 16.00
Veletržní palác 

SECESE A JAPONSKO - NOVÝ RYTMUS, PROSTOR A ORNAMENT EVROPSKÉHO UMĚNÍ
17. 8. 2014 / 15.00 - 16.00
Salmovský palác

DÍLO SEZÓNY ŠTERNBERSKÁ MADONA
4. 9. 2014 / 16:30
Klášter sv. Anežky České

JAPONISMUS V ČESKÉM UMĚNÍ - KURÁTORSKÁ PŘEDNÁŠKA
6. 9. 2014 / 16:30

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
SPECIÁLNÍ AKCE (6. 9. – 14. 9. 2014) DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ v roce 2014  na téma “Návraty ke kořenům”

Cyklus podzimních přednášek NENÁPADNÁ VÝROČÍ k výstavě Pocta Michelangelovi (1475–1564)
25.9. / 16.30 / Pocta Michelangelovi (1475 – 1564)

 


Pro dospělé a mládež

Program nejbližších 7 dní