Václav Hollar: Lodě


Datum konání: 19.01.2015 - 19.04.2015
Místo konání: Schwarzenberský palác

Potřeba cestovat do míst více či méně vzdálených, poznávat jiné kraje, navazovat kontakty nebo obchodovat či dobývat jiná území, neodmyslitelně patří k historii lidstva. K nejdůležitějším dopravním prostředkům vždy náležely a dodnes v mnoha ohledech náleží lodě. Pro své přitažlivé formy a také atmosféru latentního dobrodružství, která na nich ulpívá, byly také oblíbeným a častým námětem umělců v průběhu dějin umění.

Jedním z těch, kteří prosluli zobrazováním lodí, byl také Václav Hollar (Praha 1607 - Londýn 1677). Sám se během svého života mnohokrát plavil po řekách i po moři. Některé jeho cykly lodí jsou dobře známé a oblíbené, avšak různá plavidla se objevovala i jako součást jeho bohaté krajinářské tvorby. Zvláště proslulé jsou jeho lodě v bouři nebo cyklus obchodních lodí z Antverp a jiné. Tyto motivy ho provázely po celé jeho tvůrčí období.

Z umělcovy široké grafické produkce s těmito náměty představuje Národní galerie v Praze malý výběr ze svých sbírek.

Vstupné v rámci stálé expozice Schwarzenberského paláce. Více informací zde.

Otevírací doba
Denně mimo pondělí 10.00–18.00

Vstupné
Adresa
Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Doprava
Tram 22 – Pražský hrad / Pohořelec
Kurátor
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Profil
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní