Stanislav Kolíbal Nové akvarely a projekty


Datum konání: 11.11.2005 - 12.02.2006

respirium 2. patra

kurátorka: Helena Musilová

Stanislav Kolíbal (1925, Orlová), sochař, tvůrce objektů a reliéfů, ilustrátor a scénograf, patří k nejvýraznějším osobnostem poválečného výtvarného umění nejen v českém kontextu. Kolíbal je znám především jako sochař, přesto po celou jeho tvorbu vznikly i práce na papíře (kresby, akvarely), v nichž si autor připravoval a ověřoval principy svých budoucích realizací a které mají s jeho ostatním dílem úzkou souvislost. Charakteristické pro Kolíbalovu tvorbu je geometrizující vyjádření, v pracích tematizuje problematiku optické iluze, skutečnost a neskutečnost, prostor a jeho neuchopitelnost. Výstava v respiriu 2. patra, prostoru určeném pro prezentaci aktuálních trendů soudobého umění, představuje cyklus akvarelů vzniklý během roku 2005 doplněný několika papírovými objekty.

Stálé expozice

Program nejbližších 7 dní

Úterý
žádné programy
Čtvrtek
15:30 - 17:00
Výtvarný ateliér
17:00 - 17:50
Mongol móda
Pátek
žádné programy
Pondělí
žádné programy