Oltář z hory Taikózan


Datum konání: 05.12.2005 - 31.12.2006
Sbírka orientálního umění vystavila na zámku Zbraslav v sále japonského umění vzácnou zápůjčku ze Západočeského muzea v Plzni. Jde o mimořádně výpravnou ukázku japonského buddhistického umění - dřevěný zlacený a polychromovaný oltář sekty Nichiren z kláštera Nittó na hoře Taikózan datovaný kolem roku 1850. Velký zlacený buddhistický oltář s třinácti buddhistickými soškami zakoupil již v roce 1902 zakladatel a stavitel plzeňského uměleckoprůmyslového muzea Josef Škorpil od hamburského archiváře Saengera spolu s několika dalšími zásilkami vzácných japonských památek - laků, keramiky, obrazů, dřevořezů a soch. Oltář odborně opravila pracovnice restaurátorských dílen Národní galerie v Praze Vlasta Valentová a před jeho navrácením do plzeňských fondů je možno jej shlédnout v rámci prohlídky stálých expozic asijského umění na zámku Zbraslav.

Zápůjčka ze Západočeského muzea v Plzni / zámek Zbraslav - přízemí.
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní