Leonardo Cremonini – Víkend


Datum konání: 18.05.2007 - 26.08.2007

Malá dvorana, respirium mezaninu
Kurátorky: Françoise Künzi, Olga Uhrová

Italský malíř L. Cremonini (1925), stále nezařaditelný do dnešních uměleckých proudů, představí v Praze výběr maleb a kreseb z posledních deseti let. V Cremoniniho obrazech jsou předměty a lidé nositeli subtilních psychologických obsahů a aktéry každodenních dramat lidské existence, jež v sobě nesou stín nevysvětlitelného tajemství. Tvorba tohoto významného umělce prezentovaná v Římě, Paříži, Tokiu, New Yorku inspirovala mnohé
spisovatele a filozofy jako A. Moraviu, U. Eca, G. Lascaulta, M. Kunderu.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní