JAN KŘÍŽEK (1919 - 1985) A UMĚLECKÁ PAŘÍŽ 50. LET


Datum konání: 31.05.2013 - 13.10.2013
Místo konání: Valdštejnská jízdárna

Breton, Duvillier, Dubuffet, Picasso...& Foyer de l'Art brut

kurátorka: Anna Pravdová

architekt: Zbyněk Baladrán

Oficiální webové stránky výstavy

Souhrnná výstava představí dílo sochaře Jana Křížka, jednoho z nejvýznamnějších a neoriginálnějších český umělců, kteří se usadili ve Francii. Křížek tam žil od roku 1947 až do smrti a vytvořil podstatnou část svého díla.

Ačkoliv byl především sochař, Křížek po sobě zanechal i rozsáhlé kresebné, malířské a grafické dílo. Výstava uvede přes 300 Křížkových prací (70 z Francie, 100 ze sbírek Národní galerie v Praze, ostatní ze sbírek v ČR) a zařadí umělce do mezinárodního kontextu a společnosti (art brut, tašismus, Jean Dubuffet, Pablo Picasso, Jean Degottex, René Duvillier).

Otevírací doba
Denně 10.00–20.00

Vstupné
Základní150 Kč
Snížené80 Kč
Rodinné200 Kč
Školní skupiny20 Kč
Adresa
Valdštejnská 3, Praha 1

Doprava
metro A - Malostranská, tram 12, 18, 22 - Malostranská
Kurátor
Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní