Jan a Jenny Hladíkovi – Tapiserie


Datum konání: 25.01.2005 - 28.03.2005

Prostor Malé dvorany Veletržního paláce je již tradičně věnován prezentacím představujícím práce velkých formátů. Jan a Jenny Hladíkovi se zabývají autorsky tkanou tapiserií. Jan Hladík se přesunul od tapiserií s abstraktními motivy do oblasti figurální s využitím citací historických námětů. Jemné, ale složitě protkávané abstraktní tapiserie Jenny Hladíkové tlumočí nálady a vize navozující představu pohybu a proudění.

Prezentace je otevřena od 25. ledna do 28. března 2005 v Malé dvoraně Veletržního paláce.

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní