Drak se probouzí – současné inspirace východoasijským uměním


Datum konání: 05.09.2014 - 23.11.2014
Místo konání: Palác Kinských

Autorka a kurátorka: PhDr. Petra Polláková

V Čechách působí několik výrazných umělců mladší generace, kteří jsou ve svém díle přímo ovlivněni starým asijským uměním. Někteří z nich studovali v Asii (např. Diana Winklerová, stáž na Akademii výtvarných umění v Chang-čou v Číně) nebo spolupracovali se současnými asijskými (čínskými) umělci (Tomáš Kubačka, Dana Sahánková) a jejich tvorba se zčásti nadále vyvíjí pod vlivem estetiky východoasijského umění.

Vliv východoasijského užitého umění, především staré čínské a japonské keramiky, je také důležitým inspiračním zdrojem pro několik českých výtvarníků mladé generace (např. Eva Pelechová).

Další stranou téže mince jsou umělci z Asie tvořící v Čechách (v Evropě). Jejich tvorba také často reflektuje estetické a filozofické přístupy starého asijského umění (např. Tets Ohnari, japonský umělec působící v Praze).

Hlavním cílem výstavy bude prezentovat starší nebo nově vzniklá díla současných českých a asijských umělců působících v Čechách, která přímo vycházejí z inspirace starým asijským uměním, avšak zároveň svou dobou a místem vzniku odrážejí i současný evropský (západní) pohled na staré asijské umění.

Otevírací doba
denně mimo pondělí 10:00–18:00
Adresa
Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1

Doprava
Doprava: metro A - stanice Můstek nebo Staroměstská;
metro B - stanice Můstek
Stálé expozice

Program nejbližších 7 dní

Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy
Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
žádné programy
Čtvrtek
žádné programy