Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300


Datum konání: 07.11.2014 - 15.03.2015
Místo konání: Valdštejnská jízdárna

Oficiální webové stránky projektu: http://vystava-benediktini.cz/

Výstava bude prostřednictvím vybraných exponátů především z oblastí užitého umění, sochařství, knižní malby a architekturyprezentovat vysokou duchovní a uměleckou kulturu benediktinského řádu ve střední Evropě v době raného středověku.Důraz bude kladen též na dějiny středoevropských států v období raného novověku při zdůraznění nezastupitelné rolebenediktinského řádu během této epochy. Výstava se bude konat ve Valdštejnské jízdárně a v galerii Klementinum.

Otevírací doba
denně od 10 do 19 hodin
Adresa
Valdštejnská 3, Praha 1

Doprava
Metro A - Malostranská, Tram 12, 18, 22 - Malostranská
Kurátor
Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph. D.
Ředitel Sbírky starého umění
Profil
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
tajemník referátu pro vědu a výzkum kurátor
Profil
Stálé expozice

Program nejbližších 7 dní