PhDr. Petra Zelenková, Ph.D.
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1996–2008Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny umění, magisterské a doktorské studium

2000–2003 práce pro Centrum biblických studií (ÚKS AV ČR)

od 2000 NG, kurátorka grafiky. Specializace na barokní bohemikální a německou grafiku a kresbu, ikonografii a univerzitní teze.

2002  stipendium Dr. Alfreda Badera

2004 a2005  tříměsíční pobyt na Institutu für Kunstgeschichte, Universität Wien (Ernst Mach Stipendium).

Spoluřešitelka výzkumných projektů Slezsko - Perla v Koruně české a Karel Škréta. Doba a dílo.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Petra Zelenková, Barokní grafika 17. století v zemích Koruny české. Seventeenth-Century Baroque Prints in the Lands of the Bohemian Crown, Praha 2009.

Petra Zelenková, Karel Škréta a jeho současníci jako inventoři grafiky, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas, Karel Škréta. Dílo a doba, (kat. výst.) / Karel Škréta and His Contemporaries as Designers of Prints, in: Karel Škréta. His Work and his Era, Národní galerie v Praze 2010, s. 367–419.

Petra Zelenková, Universitní these pražské a olomoucké university ze 17. století uložené v Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, in: Petronilla Cemus – Richard Cemus SJ, Bohemia Jesuitica 1556–2006, Praha–Würzburg 2010, s. 1255–1277.

Petra Zelenková, Martin Antonín Lublinský (1636–1690) jako inventor grafických listů. Pohled do středoevropské barokní grafiky druhé poloviny 17. století, Praha 2011.

Petra Zelenková, Skrytá tvář baroka. Grafika 17. století v českých zemích. A Hidden Face of the Baroque: 17th-Century Prints in the Czech Lands, (kat. výst.), Praha 2011. 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Slezsko – Perla v Koruně české, Muzeum Miedzi w Legnicy – Národní galerie v Praze 2006–2007 (kurátorka grafiky)

Karel Škréta (1610–1674). Dílo a doba, Národní galerie v Praze 2010 (kurátorka grafiky)

Skrytá tvář baroka. Grafika 17. století v českých zemích, Národní galerie v Praze, Praha 2011 (autorka výstavy) 

KONTAKT

petra.zelenkova@ngprague.cz
+420 220 397 256
+420 724 508 463

Exhibitions at the National gallery
Current exhibitions

Program of following 7 days

Wednesday
no programs
Thursday
no programs
Friday
no programs
Saturday
no programs
Sunday
no programs
Monday
no programs
Tuesday
no programs