Tisková zpráva: Jakub Schikaneder (1855–1924)
20.11.2013

Výstavu připravila Národní galerie v Praze, Sbírka umění 19. století

20. dubna - 21. října 2012/ Valdštejnská jízdárna

Autoři: Veronika Hulíková, Tomáš Vlček

Kurátorka: Veronika Hulíková

Architektonické řešení: Roháč Stratil - Architektonický ateliér: Jan Roháč, Bronislav Stratil

Grafické řešení: Klára Horová

Doprovodný program: Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století: Martina Lachmanová, Monika Sybolová

Od  20. dubna 2012 bude ve Valdštejnské jízdárně v Praze k vidění dosud nejucelenější  výstava díla malíře Jakuba Schikanedera. Mimo jiné představí i díla, považovaná celá desetiletí za ztracená.  Po více než sto třiceti letech zde budou k vidění například obrazy Meditace (1877) aPříšerná společnost (1878), které Schikaneder vystavil ještě jako žák pražské Akademie, kterou navštěvoval v letech 1870-1878. Dosud prakticky neznámá díla se však netýkají jenom Schikanederových studentských let.

Na začátku dlouhé řady městských uliček a zákoutí v podvečerním šeru, které Schikaneder vytvořil v prvních dvaceti letech nového století, stojí nově objevený obraz Soumrak, vystavený v roce 1896 na výroční výstavě Krasoumné jednoty v Praze. Pražská nokturna představují asi nejznámější složku Schikanederovy tvorby. Za čtrnáct let od poslední velké výstavy Schikanederova díla se podařilo objevit také řadu z nich, a tak bude v příštích měsících  možno poprvé spatřit mimo jiné výjevy Na zámeckých schodech, Staropražské nokturno, Ulice s drožkou v zimním podvečeru aTramvaj v pražské ulici.  Zásadní přínos k poznání Schikanederova díla představuje také objemný vědecký katalog, který vyjde současně se zahájením výstavy.

Pro Národní galerii v Praze představuje výstava díla Jakuba Schikanedera také novou etapu v přístupu k návštěvníkům. Vedle katalogu, tištěného průvodce pro dospělé návštěvníky a webových stránek  proto připravila takéDeník Jakuba S.speciální publikaci o díle a době Jakuba Schikanedera (1855-1924) s řadou nápadů a her pro děti. Knihu lze dotvářet, vpisovat do ní, kreslit i lepit. Průvodcem každou kapitolou bude jeden z domácích mazlíčků Jakuba S. Dětem je určena také interaktivní počítačová hra, věnovaná životu a dílu Jakuba Schikanedera. Kromě obvyklých návštěvnických programů budou mít zájemci k dispozici nejen audioprůvodce, ale poprvé v historii Národní galerie v Praze také unikátního elektronického průvodce ve znakové řeči pro neslyšící. Výstava Jakub Schikaneder kromě unikátních exponátů nabídne také novou úroveň komfortu pro návštěvníky.

Více informací o výstavě a doprovodných programech mohou zájemci o dílo Jakuba Schikanedera najít na stránkách www.schikaneder.cz.

Exponáty na výstavu zapůjčili: AAA, s. r. o. - Antikvity Art Aukce, Archiv hlavního města Prahy, Galerie Arcimboldo, Galerie hlavního města Prahy, Galerie Kodl, Galerie Středočeského kraje, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Karlštejnská a. s., Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Miroslav Korecký, Obchod s uměním v Praze, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc, Národní archiv, Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Památník národního písemnictví, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec a soukromí majitelé.

Publikace vydané k výstavě:

Jakub Schikaneder (1855-1924)

Autoři: Tomáš Vlček, Veronika Hulíková, Tomáš Sekyrka, Zora Grohmanová, Věra Cedlová, Radka Šefců

Obsáhlá monografie se soupisem díla. Hlavní esej Tomáše Vlčka se zabývá vývojem Schikanederova díla a zasazením do kontextu soudobého evropského malířství. Další kapitoly pojednávají o působení Jakuba Schikanedera na Uměleckoprůmyslové škole (Veronika Hulíková) a v českém odboru kuratoria Moderní galerie (Tomáš Sekyrka). Publikovány jsou také výsledky restaurátorského a technologického průzkumu maleb Jakuba Schikanedera a jejich falz (Zora Grohmanová, Věra Cedlová, Radka Šefců). Rozáhlá obrazová příloha včetně dosud nezvěstných obrazů Jakuba Schikanedera.

V českém jazyce s anglickým resumé.

Průvodce výstavou Jakub Schikaneder (1855-1924)

Autorka: Veronika Hulíková

Obsahuje životní příběh Jakuba Schikanedera a krátké texty k jednotlivým tématickým částem výstavy. Bohatá obrazová příloha - více než 80 fotografií. V české a anglické jazykové verzi.

Počítačová aplikace pro děti (program on-line) - Případ kocoura Kuby

Poprvé na půdě Národní galerie v Praze byla k výstavě vytvořena počítačová aplikace pro děti. Cílem je hravé seznámení s obrazy Jakuba Schikanedera. Hlavním hrdinou je angorský kocour Kuba, který se v noci ve městě ztratí svému páníčkovi, malíři Jakubu Schikanederovi. Hráči řeší jednoduché úkoly zaměřené na vnímání obsahu a formy uměleckého díla. Supervize a scénář: Pavla Váňová-Černochová, Martina Lachmanová, Monika Sybolová

Tvůrci aplikace : Alena Kupčíková, Michal Klega

Hudba: Lucie Pospíšilová, Jakub Valenta

Mluvené slovo: Václav Legner

Technologický partner NG:

Samsung

Partner NG:

Neternity Group

Mediální partneři:

Classic FM, Prager Zeitung, ANOPRESS IT, ČRO 3 - Vltava, Pražská komorní filharmonie, Sanquis

Partneři výstavy:

Galerie Kodl, Karlštejnská a.s.

 

Valdštejnská jízdárna

Valdštejnská 3

110 00, Praha 1

 

Sdružené vstupné:

základní:          150 Kč

snížené:            80 Kč

rodinné:          200 Kč

školní skupina: 20 Kč/student

 

Tiskové zpravodajství ze dne 12. 4. 2012

 

KONTAKT PRO NOVINÁŘE:  

Eva Kolerusová, referát vztahů k veřejnosti NGtel.: 222 321 459, mob.: 724 501 535

e-mail: kolerusova@ngprague.cz

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní